Reklama

PRIMETECH (PTH): Umowy krajowe jednostki zależnej.

Raport bieżący nr 87/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 12 października 2010 r. do spółki "WAMAG" S.A. w Wałbrzychu (jednostka zależna od Emitenta) dwóch podpisanych umów z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowych umów z dnia 27 września 2010 r. są: "WAMAG" S.A. - Sprzedający oraz Kompania Węglową S.A. - Kupujący.

Przedmiotem obydwu umowy jest dostawa części zamiennych do kruszarek produkcji WAMAG dla oddziałów CW Zachód KW S.A. w 2010 r.

Łączna wartość przedmiotowych umów: 319.420,00 zł netto.

Okres realizacji obydwu umów: do 31.12.2010 r.

Kary umowne dla obydwu ww. umów: Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący lub Sprzedający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Sprzedający. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10 % umownej wartości netto towaru określonego w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Sprzedający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2010 roku - 1.334.388tys. zł), wobec spełnienia przez nie łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 143.017 tys. PLN (wraz z aktualnymi). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 86/2010 z dnia 11.10.2010 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2010 z dnia 02.08.2010 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Marian Kostempski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Katowice | Raport bieżący | Kopex SA | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »