Reklama

PRIMETECH (PTH): Umowy krajowe jednostki zależnej

Raport bieżący nr 105/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 23 listopada 2010r. i w dniu 24 listopada 2004 roku do spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu (jednostka zależna od Emitenta) dwóch podpisanych umów o łącznej wartości 622.000 PLN netto z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

1) Stronami pierwszej umowy z dnia 27.10.2010r. są: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. - Wydzierżawiający oraz Kompania Węglowa S.A.

Przedmiotem umowy jest dzierżawa kombajnu ścianowego typu KSW - 460NZ wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w okresie dzierżawy do ściany 830 w pokładzie 208, dla KW S.A., Oddział KWK "Ziemowit".

Wartość umowy: 372.000,00 zł netto.

Okres realizacji umowy: 60 dni.

Kary umowne:

Każda ze stron jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy netto, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat , lecz nie wyższego niż wartość przedmiotu umowy.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

2) Stronami drugiej umowy z dnia 29.10.2010r. są: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. - Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - Zamawiający, .

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. eksploatowanych w formie dzierżawy w KW S.A, Oddział KWK "Bobrek - Centrum".

Wartość umowy: 250.000,00 zł netto.

Okres realizacji umowy: do 31.12.2010r.

Kary umowne:

Każda ze stron jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości netto zlecenia, gdy odstąpienie od realizacji zlecenia nastąpi z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat , zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2010 roku - 1.341.371tys. zł),

wobec spełnienia przez nie łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne

Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 161.998 tys. PLN

(wraz z aktualnymi). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr

103/2010 z dnia 17.11.2010 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12

miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2010 z dnia 02.08.2010 roku

zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF

z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Kopex SA | Raport bieżący | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »