PRIMETECH (PTH): Umowy krajowe konsorcjum spółek GK KOPEX. - raport 49

Raport bieżący nr 49/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 26 kwietnia 2011 r. do spółki "WAMAG" S.A. w Wałbrzychu (jednostka zależna od Emitenta) dwóch podpisanych umów z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami pierwszej umowy z dnia 14.04.2011r. są: konsorcjum spółek: "WAMAG" S.A. (Lider konsorcjum) i Poland Investments 7 Sp. z o.o. (jednostka pośrednio zależna od Emitenta, Konsorcjant) - Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. Centrum Wydobywcze "Wschód" - Zamawiający.

Reklama

Przedmiotem pierwszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego typ PWP1 - 2,6x4,5 - 1 szt. dla potrzeb KW S.A. Oddział KWK "Ziemowit".

Wartość pierwszej umowy: 145.000,00 zł netto.

Termin realizacji pierwszej umowy: do 31.07.2011r.

Kary umowne dla pierwszej umowy: Wykonawca, zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną a. w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.

Jako podstawę naliczania kar strony ustalają wartość netto umowy. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.

Stronami drugiej umowy z dnia 15.04.2011r. są: konsorcjum spółek: "WAMAG" S.A. (Lider konsorcjum) i Poland Investments 7 Sp. z o.o. (jednostka pośrednio zależna od Emitenta, Konsorcjant) - Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. Centrum Wydobywcze "Północ, Oddział ZG "Piekary"" - Zamawiający.

Przedmiotem drugiej umowy jest dostawa nowego przesiewacza rezonansowego CDR-85, bez sit i konstrukcji wsporczej.

Wartość drugiej umowy: 176.000,00 zł netto.

Termin realizacji drugiej umowy: 80 dni od daty zawarcia umowy.

Kary umowne dla drugiej umowy: Wykonawca, zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.

W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, przekroczy wartość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za czwarty kwartał 2010 roku - 1.346.518 tys. zł), wobec spełnienia łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 183.621 tys. PLN (wraz z aktualnymi). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 48/2011 z dnia 26.04.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2010 z dnia 02.08.2010 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Bożena Wolna - Prokurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Kopex SA | Krajowa | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »