Reklama

FASING (FSG): Umowy kredytowe

Raport bieżący nr 47/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 9 listopada 2010 roku zostały zawarte dwie umowy kredytowe z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 15c.

I. Umowa o kredyt w Rachunku Bieżącym nr 1132/119/2010 w kwocie 2.000.000,00 zł. Kredyt został udzielony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy. W załączniku nr 1 do umowy, Kredytobiorcy wyznaczona została data końcowa okresu wykorzystania kredytu tj. maksymalnie do 29 listopada 2011 roku, jednak nie dłużej niż 1 rok od daty podpisania niniejszej umowy. Dzień ostatecznej spłaty kredytu wyznaczono maksymalnie do dnia 30 listopada 2011 roku, jednak nie dłużej niż 1 rok od daty podpisania niniejszej umowy.

Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o:

- stopa bazowa: WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów w PLN

- marża banku: 2,2 punktu procentowego w stosunku rocznym

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

1. Zastaw finansowy i rejestrowy na 300.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach, będących własnością Kredytobiorcy, szczegółowo określonych w odrębnej umowie zastawu rejestrowego, zawartej między Kredytobiorcą i Bankiem.

2. Zastaw finansowy i rejestrowy na 4.293.475 sztuk akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, spółki MOJ S.A., będących własnością Kredytobiorcy, szczegółowo określonych w odrębnej umowie zastawu rejestrowego zawartej między Kredytobiorcą i Bankiem.

3. Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.000.000,00 zł na nieruchomości fabrycznej położonej w Zabrzu przy ulicy Hagera, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr GL1Z/00011937/0 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

4. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji. Termin do którego Bank może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi wykonawczemu - 30 listopada 2013 roku.

II. Umowa o kredyt Nieodnawialny nr 1133/114/2010 w kwocie 4.100.000,00 zł. Kredyt został udzielony w celu refinansowania zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kredytu obrotowego i kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Oddział w Gliwicach oraz finansowania działalności bieżącej.

W załączniku nr 1 do umowy, Kredytobiorcy wyznaczona została data końcowa okresu wykorzystania kredytu tj. maksymalnie do 30 listopada 2010 roku, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc od daty podpisania niniejszej umowy. Dzień ostatecznej spłaty kredytu wyznaczono maksymalnie do dnia 30 listopada 2013 roku, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty podpisania niniejszej umowy.

Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o:

- stopa bazowa: WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów w PLN

- marża banku: 2,6 punktu procentowego w stosunku rocznym

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

1. Zastaw finansowy i rejestrowy na 300.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach, będących własnością Kredytobiorcy, szczegółowo określonych w odrębnej umowie zastawu rejestrowego, zawartej między Kredytobiorcą i Bankiem.

2. Zastaw finansowy i rejestrowy na 4.293.475 sztuk akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, spółki MOJ S.A., będących własnością Kredytobiorcy, szczegółowo określonych w odrębnej umowie zastawu rejestrowego zawartej między Kredytobiorcą i Bankiem.

3. Hipoteka zwykła w kwocie 4.100.000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 2.050.000,00 zł na nieruchomości fabrycznej położonej w Zabrzu przy ulicy Hagera, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr GL1Z/00011937/0 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

4. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji. Termin do którego Bank może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi wykonawczemu - 30 listopada 2015 roku.

Kredyt Nieodnawialny, podlega Spłacie w 36 ratach kapitałowych, w tym 35 równych rat kapitałowych, w wysokości 113.900,00 zł każda jest płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od grudnia 2010 roku, natomiast ostatnia 36 rata kapitałowa w kwocie pozostałej do spłaty podlega Spłacie w Dniu Ostatecznej Spłaty.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień: 30.06.2010 r. wynosił 53.979,7 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
Maksymilian Klank - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: umowa kredytowa | Raport bieżący | fabryka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »