Reklama

ELEKTROTI (ELT): Umowy zawarte z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Raport bieżący nr 5/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Mając na uwadze § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą we Wrocławiu umowy na łączną kwotę netto 8 014 854,00 zł (słownie: osiem milionów czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100), co stanowi podstawę do przekazania niniejszego raportu ze względu na kryterium wielkości kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. (zawarte umowy przekraczają łącznie 10% kapitałów własnych Spółki).

Ostatnio zawartą umową z tym samym podmiotem jest umowa podpisana w dniu 22.02.2013r., której przedmiotem jest "Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Wrocławia - zadanie nr 1 - obszar A". Wartość przedmiotu ww. umowy wynosi 4 222 662,70 zł netto (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote 70/100). Termin zakończenia realizacji przez ELEKTROTIM S.A. ww. umowy ustalony został na dzień 31 grudnia 2014r.

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5) - kary umowne - w odniesieniu do umowy o największej wartości, tj. umowy zwartej w dniu 22.02.2013r. na "Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Wrocławia - zadanie nr 1 - obszar A". Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: ELEKTROTIM S.A. zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych zleceń - w wysokości 500,00 zł za dane zlecenie za każdą rozpoczętą dobę, b) za nieusunięcie wad stwierdzonych przez Zamawiającego podczas odbioru końcowego poszczególnego zlecenia lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 250,00 zł za dane zlecenie za każdą rozpoczętą dobę liczona od chwili upłynięcia terminu wyznaczonego na usuniecie wad, c) za niesunięcie wad w terminie dodatkowym wysokość kary zostanie podwyższona do 7 000,00 zł, d) w przypadku niewykonania któregokolwiek z obowiązków określonych w Specyfikacji Technicznej w wysokości 500,00 zł lub 1 000,00 zł (w zależności od punktu w specyfikacji) e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia.

Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest łączna wartość wszystkich umów, zawartych z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.
Andrzej Diakun - Prezes Zarządu
Dariusz Połetek - Wiceprezes Zarządu ds finansowych

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Elektrotim SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »