Reklama

MANGATA (MGT): umowy znaczące i aktywa znacznej wartości - raport 20

Raport bieżący nr 20/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ZETKAMA S.A., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 191 poz. 1080), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane przez ING Bank Śląski S.A. dwie umowy kredytu datowane na dzień 17.10.2013, na podstawie których ING Bank Śląski S.A. udzielił emitentowi kredytów o łącznej wartości 3.323.000 Euro, co po przeliczeniu na złote polskie według kursu NBP obowiązującego w dniu 4.11.2013 wynosi 13.895.456,80 zł i stanowi ponad 10 % kapitałów własnych emitenta według stanu na 30 czerwca br. W konsekwencji łączna wartość obu umów kredytowych stanowi podstawę uznania ich za znaczącą umowę w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 44 w związku z § 1 ust. 2 Rozporządzenia. Kredyty te przeznaczone są na refinansowanie aktualnego zadłużenia emitenta w DZ Bank Polska S.A. i docelowo nie spowodują one zwiększenia zadłużenia emitenta.

Reklama

Spośród ww. dwóch umów kredytu umową o większej wartości jest umowa, na podstawie której Bank udzielił emitentowi kredytu w wysokości 2.023 000,00 EUR ( słownie: dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące euro 00/100) ) przeznaczonego na refinansowanie kredytu inwestycyjnego w DZ Bank Polska S.A. Kredyt udzielony przez ING Bank Śląski S.A. został udzielony na okres 3 lat, z oprocentowaniem 1 M EURIBOR + marża 1,2 p. p. Zabezpieczeniem kredytu jest:

a) hipoteka umowna łączna do kwoty 4 420 000,00 EUR na przysługującym ZETKAMA S.A. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, położonej w miejscowości Ścinawka Średnia, objętej księgami wieczystymi KW nr SW2K/00014251/1 i KW nr SW2K/00016767/5 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowej Rudzie,

b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt a),

c) zastaw rejestrowy na maszynach będących własnością emitenta,

d) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt c);

Jednocześnie emitent informuje, że ponieważ aktualna wartość nieruchomości, co do których emitent złożył oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie obu ww. kredytów udzielanych przez ING Bank Śląski S.A. stanowi aktywo o znacznej wartości w rozumieniu przepisów Rozporządzenia albowiem jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r., emitent podaje poniżej pozostałe informacje wymagane zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki łącznej do kwoty 4 420 000,00 EUR na przysługującym ZETKAMA S.A. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, położonej w miejscowości Ścinawka Średnia, objętej księgami wieczystymi KW nr SW2K/00014251/1 i KW nr SW2K/00016767/5 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowej Rudzie stanowi jeden z załączników do opisanej wyżej umowy kredytu z dnia 17.10.2013 na kwotę 2.023.000 Euro, (której podpisany przez Bank egzemplarz emitent otrzymał w dniu dzisiejszym) oraz do drugiego kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A emitentowi na kwotę 1.300.000 Euro (umowa z dnia 17.10.2013, której podpisany przez Bank egzemplarz również został doręczony emitentowi w dniu dzisiejszym). Nieruchomości obciążane ww. hipoteką zabudowane są halami fabrycznymi emitenta i budynkami biurowymi. Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanawiana jest hipoteka wynosi 21.408.440,30 zł i jak wyżej wskazano zabezpieczają one zobowiązania kredytowe o łącznej wartości 3.323.000 Euro (tj. 13.895.456,80 zł po przeliczeniu na złote polskie według kursu NBP obowiązującego w dniu 4.11.2013). Pomiędzy emitentem, osobami nim zarządzającymi oraz nadzorującym a Bankiem na rzecz którego emitent złożył oświadczenie o ustanowienia hipoteki i osobami nim zarządzającymi nie występują jakiekolwiek powiązania.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-04Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2013-11-04Jerzy Kożuch Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »