Reklama

COMPREMUM (CPR): Umowy znaczące zawarte z firmą Mir-bud - raport 42

Raport bieżący nr 42/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 08.07.2010 zawarł z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD" Mirosław Klause z siedzibą w Szczytnikach umowę na kwotę 2.700.000,00 PLN, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 6.831.773,67 PLN netto.

Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości:

Reklama

1) Umowa została zawarta w dniu 08.07.2010

2) Przedmiotem umowy jest rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego oraz budowa budynków wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnątrz i zagospodarowanie terenu. Zamawiającym jest Pozbud T&R S.A, a wykonawcą Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD" Mirosław Klause . Termin realizacji umowy określono na do dnia 30.05.2011

3) Wynagrodzenie wynosi 2.700.000,00 PLN netto.

4) W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.

b. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,15 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

c. z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze gwarancji oraz rękojmi za wady w stosunku do terminów ustalonych na ich usunięcie w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia.

d. Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5) W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Zamawiający może być zobowiązany do zapłaty Wykonawcy następujących kar umownych:

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia.

Warunki wyżej wskazanych umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.

Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
Agnieszka Lachor - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »