Reklama

UNIBEP (UNI): UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 371 574 265 072 88 927 61 801
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 833 4 947 5 704 1 153
Zysk (strata) brutto 25 172 4 679 6 024 1 091
Zysk (strata) netto 18 885 5 316 4 520 1 239
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 116 5 356 4 336 1 249
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-135 417 -23 281 -32 409 -5 428
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 961 3 499 -3 102 816
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 906 -41 031 -695 -9 566
Przepływy pieniężne netto razem-151 284 -60 813 -36 206 -14 178
Aktywa razem 952 808 1 002 583 226 401 240 376
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 679 442 744 979 161 445 178 613
Zobowiązania długoterminowe 129 842 118 109 30 852 28 317
Zobowiązania krótkoterminowe 549 600 626 870 130 593 150 296
Kapitał własny ogółem 273 366 257 604 64 956 61 762
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 833 841
Liczba akcji (szt.) 34 070 634 34 070 634 34 070 634 34 070 634
Postawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) 0,53 0,15 0,13 0,03
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) 0,53 0,15 0,13 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,89 7,45 1,87 1,79
JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 280 633 266 486 67 163 62 131
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -335 9 177 -80 2 140
Zysk (strata) brutto 1 631 6 955 390 1 622
Zysk (strata) netto 1 058 5 077 253 1 184
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-105 691 -35 502 -25 295 -8 277
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 341 -151 3 671 -35
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 154 -12 714 1 234 -2 964
Przepływy pieniężne netto razem -85 196 -48 367 -20 390 -11 277
Aktywa razem 803 298 825 829 190 875 197 998
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 589 119 609 584 139 983 146 152
Zobowiązania długoterminowe 108 817 103 028 25 856 24 702
Zobowiązania krótkoterminowe 480 301 506 555 114 126 121 450
Kapitał własny ogółem 214 179 216 245 50 892 51 846
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 833 841
Liczba akcji (w szt.) 34 070 634 34 070 634 34 070 634 34 070 634
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) 0,03 0,14 0,01 0,03
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) 0,03 0,14 0,01 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,29 6,35 1,49 1,52
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »