UNIBEP (UNI): UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 1 197 404 1 226 785 277 910 288 418
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 308 33 661 6 106 7 914
Zysk (strata) brutto 29 061 34 261 6 745 8 055
Zysk (strata) netto 20 360 26 927 4 725 6 331
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 19 523 25 943 4 531 6 099
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 68 574 -149 268 15 916 -35 093
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 191 -18 274 -2 133 -4 296
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-22 426 -421 -5 205 -99
Przepływy pieniężne netto razem 36 957 -167 963 8 578 -39 488
Aktywa razem 1 111 566 956 231 254 154 222 379
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 844 693 692 575 193 134 161 064
Zobowiązania długoterminowe 209 484 150 023 47 897 34 889
Zobowiązania krótkoterminowe 635 209 542 551 145 237 126 175
Kapitał własny ogółem 266 873 263 656 61 019 61 315
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 802 816
Liczba akcji (w szt.) 33 070 634 34 070 634 33 070 634 34 070 634
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,58 0,76 0,13 0,18
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,58 0,76 0,13 0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,89 7,59 1,80 1,77
JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 1 128 999 1 059 989 262 034 249 204
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 727 4 256 4 578 1 001
Zysk (strata) brutto 16 219 6 124 3 764 1 440
Zysk (strata) netto 11 906 3 804 2 763 894
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 323 -109 004 15 161 -25 627
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 108 25 007 -1 650 5 879
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 625 8 679 -4 555 2 040
Przepływy pieniężne netto razem 38 590 -75 317 8 957 -17 707
Aktywa razem 898 977 809 229 205 546 188 193
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 700 312 605 313 160 123 140 770
Zobowiązania długoterminowe 179 977 130 142 41 151 30 266
Zobowiązania krótkoterminowe 520 334 475 170 118 972 110 505
Kapitał własny ogółem 198 665 203 916 45 424 47 422
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 802 816
Liczba akcji (w szt.) 33 070 634 34 070 634 33 070 634 34 070 634
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR) 0,36 0,11 0,08 0,03
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR) 0,36 0,11 0,08 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,01 5,99 1,37 1,39
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »