Reklama

UNIMOT (UNT): UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego(niebadane)(niebadane)*(niebadane)(niebadane)*
Przychody ze sprzedaży 677 437 665 781 162 128 155 226
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej (5 486) 11 100 (1 313) 2 588
Zysk/(strata) brutto (2 429) 10 033 (581) 2 339
Zysk/(strata) netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej (1 704) 8 211 (408) 1 914
Zysk/(strata) netto (1 966) 7 936 (471) 1 850
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 151) (37 715) (2 190) (8 793)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 448) (391) (347) (91)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 483) 79 595 (834) 18 558
Przepływy pieniężne netto, razem (13 118) 38 368 (3 139) 8 945
Aktywa, razem 621 346 618 520 147 641 148 294
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 421 893 417 101 100 248 100 003
Zobowiązania długoterminowe 30 412 23 218 7 226 5 567
Zobowiązania krótkoterminowe 391 481 393 883 93 022 94 436
Kapitał własny 199 453 201 419 47 393 48 291
Kapitał zakładowy 8 198 8 198 1 948 1 966
Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 8 198 - -
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** (0,21) 1,02 (0,05) 0,24
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** (0,21) 1,02 (0,05) 0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 24,33 24,57 5,78 5,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 24,33 24,57 5,78 5,89
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 658 637 646 388 157 629 150 705
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej (3 960) 11 407 (948) 2 660
Zysk/(strata) brutto (5 684) 10 445 (1 360) 2 435
Zysk/(strata) netto (4 627) 8 508 (1 107) 1 984
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 017) (36 014) (1 919) (8 397)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 099) 1 007 (263) 235
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 064) 76 070 (733) 17 736
Przepływy pieniężne netto, razem (11 216) 37 942 (2 684) 8 846
Aktywa, razem 536 304 572 273 127 434 137 206
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 343 916 375 258 81 719 89 971
Zobowiązania długoterminowe 21 830 14 561 5 187 3 491
Zobowiązania krótkoterminowe 322 085 360 697 76 532 86 479
Kapitał własny 192 388 197 015 45 714 47 236
Kapitał zakładowy 8 198 8 198 1 948 1 966
Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 8 198 - -
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) (0,56) 1,06 (0,14) 0,25
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) (0,56) 1,06 (0,14) 0,25
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 23,47 24,03 5,58 5,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 23,47 24,03 5,58 5,76
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »