Reklama

UNIMOT (UNT): UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego(niebadane)(niebadane)*(niebadane)niebadane)*
Przychody ze sprzedaży 2 364 041 2 210 233 555 787 519 248
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (3 770) 32 128 (886) 7 548
Zysk / (strata) brutto (2 773) 28 484 (652) 6 692
Zysk/ (strata) netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej (4 080) 23 287 (959) 5 471
Zysk /(strata) netto (4 954) 22 744 (1 165) 5 343
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (43 812) (21 031) (10 300) (4 941)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 756) (2 280) (413) (536)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (23 431) 53 711 (5 509) 12 618
Przepływy pieniężne netto, razem (73 766) 21 521 (17 343) 5 056
Aktywa, razem 643 773 618 520 150 717 148 294
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 461 244 417 101 107 984 100 003
Zobowiązania długoterminowe 31 754 23 218 7 434 5 567
Zobowiązania krótkoterminowe 429 490 393 883 100 550 94 436
Kapitał własny 182 529 201 419 42 733 48 291
Kapitał zakładowy 8 198 8 198 1 919 1 966
Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 8 198 - -
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** (0,50) 3,08 (0,12) 0,72
Rozwodniony zysk /(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** (0,50) 3,08 (0,12) 0,72
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 22,27 24,57 5,21 5,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 22,27 24,57 5,21 5,89
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »