Reklama

4FUNMEDIA (4FM): Uruchomienie Programu Opcji Menedżerskich w 4fun Media S.A

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd 4fun Media S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A. W porządku obrad Zgromadzenia znalazł się projekt uchwały o wprowadzeniu w Spółce 4fun Media S.A. (dalej: "Spółka”) programu opcji menedżerskich dedykowanego dla członków zarządu Spółki oraz kluczowych osób zarządzających Spółką, jak również członków zarządów oraz kluczowych osób zarządzających spółkami zależnymi, a także innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich.

Reklama

Program Opcji Menedżerskich (dalej: "Program”) obowiązywać będzie w okresie od dnia podjęcia uchwały do 31 grudnia 2019 roku. Okresem trwania Programu będą lata obrotowe 2016 – 2018, poprzedzone wstępnym okresem Programu trwającym do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 W ramach Programu, uprawnieni będą mogli objąć łącznie nie więcej niż 406 268 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, podzielonych na cztery transze w ramach okresów rozliczeniowych. Akcje nowej emisji zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje nowej emisji będą obejmowane przez osoby uprawnione po cenie emisyjnej wynoszącej 3,89 zł, określonej jako średnia cena rynkowa z okresu trzech ostatnich miesięcy tj. od dnia 9 lipca do dnia 9 października 2015 roku, na podstawie przydzielonych im warrantów subskrypcyjnych, która będzie odpowiadać liczbie akcji nowej emisji przyznanych do objęcia osobie uprawnionej za dany okres rozliczeniowy. Będą one niezbywalne pod kilkoma wyjątkami określonymi w uchwale, która szczegółowo określa także warunki utraty prawa do objęcia akcji przez osoby uprawnione. 


Warunkiem powstania prawa nabycia warrantów subskrypcyjnych przez osoby uprawnione będzie m.in. osiągnięcie przez Spółkę odpowiedniego poziomu wzrostu wskaźnika EBITDA w okresie poprzedzającym okres rozliczeniowy. Pozostałe kluczowe wskaźniki efektywności finansowej, stanowiące miernik nabycia uprawień przez poszczególne osoby biorące udział w Programie, zostanie określony przez Radę Nadzorczą Spółki w Regulaminie Programu.

Komentarz Zarządu Spółki

Celem wprowadzenia Programu w spółce 4fun Media S.A. jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości akcji Spółki poprzez stabilizację osobową zarządu Spółki, zarządów spółek zależnych oraz kluczowej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za realizację strategii rozwoju oraz trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i budowanie wartości dodanej. Program tworzy, typowe na rynku kapitałowym, mechanizmy motywacyjne dla efektywnego zarządzania oraz działania w interesie Spółki i wszystkich grup akcjonariuszy. Program, oparty o wzrost wskaźnika EBITDA oraz inne mierniki efektywności finansowej ustalone dla poszczególnych osób biorących udział w Programie, ma być ponadto formą wynagrodzenia dla osób uprawnionych w zamian za doprowadzenie do systematycznego wzrostu dochodowości Spółki 4fun Media S.A. oraz pozostałych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż realizacja Programu spowoduje warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego łącznie o 9,9% aktualnego kapitału zakładowego Spółki, rozłożonego na okres 3 lat, a więc będzie miało stosunkowo niewielki wpływ na rozwodnienie akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że uprawnienie do objęcia akcji będzie wymagało od osób uprawnionych zapłaty za obejmowane akcje ceny, określonej jako średnia cena rynkowa z okresu trzech ostatnich miesięcy tj. od dnia 9 lipca do dnia 9 października 2015 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-13Rafał Baran Prezes Zarządu
2015-10-13Aneta Parafiniuk Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »