Reklama

GTC (GTC): Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I - raport 22

Raport bieżący nr 22/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO

Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") informuje, że cena emisyjna akcji serii I została ustalona na poziomie 4,45 (cztery i 45/100) zł za jedną akcję.

Reklama

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 29 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 23 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego")("Akcje Serii I") na poziomie 4,45 zł, za zgodą Rady Nadzorczej. Na mocy tej samej uchwały zarząd zrezygnował z prawa od zaoferowania liczby akcji mniejszej niż wskazana w Uchwale o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, w związku z czym zaoferowana zostanie maksymalna liczba Akcji Serii I, tj. 100.000.000 (sto milionów) Akcji Serii I. W następstwie powyższego, jedno jednostkowe prawo poboru będzie uprawniało do objęcia z pierwszeństwem około 0,4558446324682 Akcji Serii I, a tym samym więcej posiadanych jednostkowych praw poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem odpowiedniej wielokrotności około 0,4558446324682 Akcji Serii I.

W dniu 29 maja 2012 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej Akcji Serii I wynoszącej 4,,45 zł za jedną Akcję Serii I.

Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, dniem prawa poboru jest 4 czerwca 2012 r.

Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Serii I oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 219.372.990 jednostkowych praw poboru Akcji Serii I, praw do Akcji Serii I oraz Akcji Serii I do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Prospekt") został złożony przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Prospektnie został jeszcze zatwierdzony. Spółka opublikuje Prospekt niezwłocznie po jego zatwierdzeniu. Do emisji Akcji Serii I dojdzie tylko w przypadku zatwierdzenia Prospektu.

Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty, sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt ("Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki w Polsce ("Oferta",) a także ubieganiem się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, Prospekt zostanie opublikowanyzgodnie z przepisami prawa.

Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty, sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych.
Erez Boniel - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »