Reklama

GTC (GTC): Ustalenie ceny emisyjnej i liczy akcji serii K

Raport bieżący nr 32/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Reklama

Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że cena emisyjna akcji serii K została ustalona na poziomie 5,47 zł (pięć złotych 47/100) za jedną akcję W rezultacie, liczba Akcji Serii K, które mają być przedmiotem emisji, wyniesie 108.906.190 zaś liczba Akcji Serii K, które mają być przedmiotem emisji, wyniesie 108.906.190.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 września 2015 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego”) ("Akcje Serii K”) na poziomie 5,47 zł (pięć złotych 47/100) za jedna akcję. Ponadto Zarząd Spółki postanowił skorzystać z upoważnienia, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. (a) Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego. W rezultacie, liczba Akcji Serii K, które mają być przedmiotem emisji, wyniesie 108.906.190. W następstwie powyższego, jedno jednostkowe prawo poboru będzie uprawniało do objęcia z pierwszeństwem około 0,3100000020495 Akcji Serii K; a tym samym więcej posiadanych jednostkowych praw poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem odpowiedniej wielokrotności około 0,3100000020495 Akcji Serii K.

W dniu 4 września 2015 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd: (i) liczby akcji nowej emisji na 108.906.190 Akcji Serii K; oraz (ii) ceny emisyjnej Akcji Serii K na poziomie 5,47 zł (pięć złotych 47/100) za jedną Akcję Serii K.

Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego dniem prawa poboru jest 10 września 2015 r.

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Serii K oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 351.310.288 jednostkowych praw poboru Akcji Serii K, praw do Akcji Serii K oraz Akcji Serii K do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Prospekt”) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2015 r.

Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Globe Trade Centre S.A. ("Spółka”), ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt ("Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.gtc.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz Ipopema Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl).

Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty, sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-04Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel
2015-09-04Thomas KurzmannPrezes ZarząduThomas Kurzmann

Dowiedz się więcej na temat: materiał

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »