Reklama

GTC (GTC): Ustalenie ceny emisyjnej oraz terminów i warunków złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert nabycia akcji serii M - raport 12

Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 17 maja 2018 r. zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka”) informuje, że cena emisyjna jednej Akcji Serii M wynosi 8,58 zł. Cena emisyjna Akcji Serii M została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z 10 dni sesyjnych poprzedzających 25 maja 2018 r., tj. dzień dywidendy określony w uchwale nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2018 r. ("Dzień Dywidendy”) ("Uchwała o Dywidendzie”), wynosząca 8,91 zł, pomniejszona o kwotę dywidendy na jedną akcję wskazaną w Uchwale o Dywidendzie, wynoszącą 0,33 zł.

Reklama

Cena emisyjna Akcji Serii M została ustalona zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr 17 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy Spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii M, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M lub praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii M lub praw do akcji serii M ("Uchwała Emisyjna”).

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 ust. 1 Uchwały Emisyjnej ustalił terminy i warunki złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert objęcia Akcji Serii M. Zarząd Spółki upoważnił Bank Zachodni WBK S.A. do reprezentowania Spółki w kontaktach z inwestorami w związku z emisją Akcji Serii M. W związku z powyższym zarząd Spółki zwraca się do inwestorów będących Uprawnionymi Akcjonariuszami w rozumieniu Uchwały Emisyjnej, tj. akcjonariuszami Spółki na Dzień Dywidendy, tj.

i) będącymi "klientami profesjonalnymi” (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., ze zm., o obrocie instrumentami finansowymi); oraz

ii) których akcje nie są zapisane wyłącznie na rachunkach prowadzonych przez Computershare Investor Services Proprietary Limited –

o kontakt z Bankiem Zachodnim WBK S.A., Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, osoby do kontaktu: (i) Katarzyna Surtel, katarzyna.surtel@bzwbk.pl, tel. (+48) 22 586 85 75; (ii) Andrzej Kazuś, andrzej.kazus@bzwbk.pl, tel: +48 61 856 4650; w terminie do dnia 30 maja 2018 r. (środa) do godz. 18.00 w celu uzyskania informacji na temat działań wymaganych w celu objęcia Akcji Serii M.

Ostateczna liczba Akcji Serii M objętych przez Uprawnionych Akcjonariuszy na mocy ważnie zawartych umów objęcia Akcji Serii M zostanie podana do publicznej wiadomości przez Spółkę odrębnie, po zakończeniu okresu subskrypcji Akcji Serii M.

Zastrzeżenie prawne:

Materiał przedstawiony w niniejszym dokumencie stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych, jakim podlega Globe Trade Centre S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat jest publikowany w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub zachęcania do ich nabycia lub objęcia, także w znaczeniu art. 53 ust. 1 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami, i nie stanowi akcji promocyjnej w znaczeniu art. 53 ust. 2 tej ustawy.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-25Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann
2018-05-25Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »