Reklama

TRAKCJA (TRK): Ustalenie przez Zarząd liczby akcji oferowanych oraz zawarcie aneksu do umowy o plasowanie - raport 55

Raport bieżący nr 55/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2019 Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka”) zawierającego informację o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 27 września 2019 r., w tym o uchwale nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji serii B, akcji serii B, akcji serii C oraz zmiany Statutu ("Uchwała w Sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego”) oraz raportu bieżącego Spółki nr 54/2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie subskrypcji i oferty akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C akcji oraz zawarcie przez Spółkę umowy o plasowanie akcji serii B oraz akcji serii C, Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż w ramach czynności zmierzających do wykonania postanowień zawartych w Uchwale w Sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego oraz uwzględniając wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii B ("Akcje Serii B”) oraz akcje zwykłe imienne serii C ("Akcje Serii C”, łącznie z Akcjami Serii B jako "Akcje Oferowane”) określił, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, łączną liczbę Akcji Serii C na 24 771 519 (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) sztuk akcji. Zgodnie z Uchwałą w Sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego, łączna liczba Akcji Serii B wynosi 10.279.909 (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) sztuk akcji. Łączna liczba Akcji Oferowanych wynosi 35 051 428 (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) sztuk akcji.

Reklama

Ponadto Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, zawarł aneks do umowy o plasowanie Akcji Oferowanych z dnia 4 października 2019 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2019 z dnia 4 października 2019 r. W aneksie określono liczbę Akcji Oferowanych, zgodnie z treścią niniejszego raportu bieżącego, a także wstępną listę alokacji Akcji Oferowanych.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Zastrzeżenie: Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii B oraz Akcji Serii C oraz zawarcia przez Spółkę aneksu do umowy o plasowanie. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-07Marcin LewandowskiPrezes Zarządu
2019-10-07Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »