Reklama

GRODNO (GRN): Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Reklama

Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza, w dniu 5 marca 2018 r. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane w Statucie w wyniku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 lutego 2018 r. uchwały nr 3.

Pełna treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść dotychczasowego zapisu Statutu oraz treść podjętej zmiany znajdują się poniżej.

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

" § 8

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa po trzech latach od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

3. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd umocowany jest do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:

a. dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;

b. emisji akcji w drodze oferty publicznej lub emisji prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.

4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.

5. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

Nowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

"§ 8

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa po trzech latach od dnia zrejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

3. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd umocowany jest do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:

a. dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;

b. emisji akcji w drodze oferty publicznej lub emisji prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.

4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.

5. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-06Andrzej Jurczak Prezes ZarząduAndrzej Jurczak

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »