MEDIATEL (MTL): Ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń na rzecz HAWE Telekom - raport 36

Raport bieżący nr 36/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 11 grudnia 2014 roku) do Spółki wpłynęła informacja, iż jej spółka zależna HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: "HAWE Telekom”) zawarła z Panem Markiem Falentą oraz Krzysztofem Rybką (dalej: "Ustanawiający Zabezpieczenie”) trójstronne porozumienie w przedmiocie ustanowienia przez Ustanawiających Zabezpieczenie na rzecz HAWE Telekom zabezpieczenia potencjalnych wierzytelności przysługujących HAWE Telekom (dalej: "Porozumienie”).

Reklama

W opinii Zarządu zawarcie Porozumienia, w sposób pozytywny wpływa na sytuację HAWE Telekom poprzez ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń na majątku Ustanawiających Zabezpieczenie, tym samym znacząco zwiększając dodatkowe zabezpieczenia na rzecz HAWE Telekom.

Zabezpieczone potencjalne wierzytelności wobec Ustanawiających Zabezpieczenie wynikają z udzielonego w 2013 roku przez HAWE Telekom na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Alior Bank”) zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Ustanawiających Zabezpieczenie.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z informacją Alior Bank, poziom zadłużenia Ustanawiających Zabezpieczenie, na dzień 12 grudnia 2014 roku, został zredukowany z pierwotnego poziomu ok. 80 mln zł do kwoty 46 mln zł.

Dodatkowo zabezpieczenie udzielone przez HAWE Telekom stanowi jedno z wielu zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Alior Bank przez Ustanawiających Zabezpieczenie.

Na mocy Porozumienia HAWE Telekom uzyskała dodatkowe zabezpieczenia (dalej łącznie: "Zabezpieczenia”) w postaci:

1. poręczenia lub zobowiązania do udzielenia poręczenia wg. prawa cywilnego do wysokości 135 000 000 zł, udzielone przez cztery podmioty powiązane kapitałowo i/lub osobowo z Ustanawiającymi Zabezpieczenie (dalej łącznie: "Poręczyciele”) wraz z oświadczeniem Poręczycieli o poddaniu się egzekucji do wysokości 135 000 000 zł w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) ustawy Kodeks postępowania cywilnego,

2. zobowiązania podmiotu powiązanego kapitałowo i/lub osobowo z Ustanawiającymi Zabezpieczenie do złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipotek łącznych umownych do wysokości 135 000 000 zł na dwóch nieruchomościach gruntowych o łącznej powierzchni ok. 75 ha,

3. weksli wystawionych przez Ustanawiających Zabezpieczenie.

Zabezpieczenia na rzecz HAWE Telekom wynikają z udzielonego przez HAWE Telekom na rzecz Alior Bank zabezpieczenia wierzytelności Alior Bank wobec Ustanawiających Zabezpieczenie w postaci:

a) umowy zastawu rejestrowego z dnia 3 stycznia 2013 roku, z aneksem z dnia 15 października 2013 roku ustanowionego na infrastrukturze HAWE Telekom roku do wysokości 120 364 200 zł, o której Spółka informowała raportem okresowym z dnia 7 listopada 2014 roku oraz HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "HAWE S.A.”) informowała raportami okresowymi z dnia 22 marca 2013 roku, z dnia 15 maja 2013 roku, z dnia 30 sierpnia 2013 roku, z dnia 14 listopada 2013 roku, z dnia 11 marca 2014 roku, z dnia 15 maja 2014 roku, z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz z dnia 7 listopada 2014 roku.

Na mocy przedmiotowej umowy HAWE Telekom ustanowiła zastaw rejestrowy na jednorurowym rurociągu fi 40 mm przeznaczonym do budowy linii optotelekomunikacyjnej na odcinku Warszawa – Sochaczew – Kraków o łącznej długości 2.845,2 km (dalej: "Przedmiot Zastawu”). Zastaw rejestrowy został wpisany do rejestru zastawów postanowieniem z dnia 15 stycznia 2013 roku Sądu Rejestrowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, zmiana wpisu nastąpiła postanowieniem z dnia 30 grudnia 2013 roku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.

b) udzielenie poręczenia na mocy dwóch umów poręczenia z dnia 15 października 2013 roku do kwoty 15 000 000 zł, o której Spółka informowała raportem okresowym z dnia 7 listopada 2014 roku oraz HAWE S.A. informowała raportami okresowymi z dnia 22 marca 2013 roku, z dnia 15 maja 2013 roku, z dnia 30 sierpnia 2013 roku, z dnia 14 listopada 2013 roku, z dnia 11 marca 2014 roku, z dnia 15 maja 2014 roku, z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz z dnia 7 listopada 2014 roku

Przedmiotowa umowa poręczenia zabezpieczała wierzytelności Alior Bank przysługujące z tytułu kredytu udzielonego Ustanawiającym Zabezpieczenie, zobowiązania HAWE Telekom z tytułu przedmiotowej umowy zostały ograniczone do wysokości 15 000 000 zł.

Poprzez zawarcie Porozumienia HAWE Telekom zwiększyła poziom posiadanych zabezpieczeń. Jednocześnie dotychczas posiadane przez HAWE Telekom zabezpieczenia pozostały w mocy. Do dnia wczorajszego (tj. 11 grudnia 2014 roku) zabezpieczenia na rzecz HAWE Telekom były ustanowione poprzez zawarcie z Ustanawiającymi Zabezpieczenie w dniu 5 grudnia 2012 roku umowy, na mocy której HAWE Telekom tytułem ustanowienia ww. zabezpieczeń przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1 035 000 zł oraz zawarcie w dniu 30 października 2012 roku umowy wekslowej, na mocy której Ustanawiający Zabezpieczenie zobowiązują się solidarnie względem HAWE Telekom w przypadku, gdy HAWE Telekom dokona na rzecz Alior Bank jakiejkolwiek zapłaty z tytułu zobowiązań Ustanawiających Zabezpieczenie, zwrócić tę kwotę wraz z kosztami w terminie 7 dni.

Dodatkowym zabezpieczeniem potencjalnych zobowiązań Ustanawiających Zabezpieczenie wobec HAWE Telekom jest ustanowiony na rzecz HAWE Telekom zastaw rejestrowy, wpisany w dniu 28 listopada 2013 roku do rejestru zastawów postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu obejmujący 16 019 udziałów w ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do maksymalnej kwoty 146 481 740,75 zł.

Zarząd zwraca uwagę, że poprzez zawarcie Porozumienia HAWE Telekom w znaczącym stopniu zwiększyła poziom posiadanych przez siebie zabezpieczeń, a zabezpieczenie udzielone przez HAWE Telekom stanowi jedno z wielu zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Alior Bank przez Ustanawiających Zabezpieczenie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-12Piotr KubaszewskiPrezes Zarządu
2014-12-12Marcin KubitWiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: telekom
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »