Reklama

RANKPROGR (RNK): Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości - raport 44

Raport bieżący nr 44/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 17 września 2012 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisaniu dnia 11 września 2012 r. hipoteki łącznej wpisanej z drugim pierwszeństwem do kwoty 1.600.000 EUR, ustanowionej na nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest spółka zależna Emitenta Progress XIII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: Progress XIII), dla których Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: LE1L/00043810/0, LE1L/00066547/2, LE1L/000044733/3, LE1L/63592/1, LE1L/00076366/2, LE1L/00044707/2, LE1L/00084298/3, LE1L/00084299/0. Wymienione nieruchomości związane są z inwestycją Galeria Piastów, której wartość na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 65,3 mln EUR, tj. 278,3 mln PLN. Wartości prezentowane w walucie polskiej zostały przeliczone zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., 1 EUR= 4,2613 PLN.

Reklama

Hipoteka została ustanowiona w celu zabezpieczenia przyszłych wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej: Bank, BZ WBK), które mogą powstać w związku z umową wymiany stóp procentowych Interest Rate Swap (dalej: Umowa IRS) zawartej między Bankiem i Progess XIII dnia 27 kwietnia 2012 r., na warunkach określonych w zawartej między Bankiem i Progress XIII Umowie o trybie zawierania i rozliczania transakcji z dnia 10 kwietnia 2012 r. Na mocy Umowy IRS, Progres XIII zobowiązał się do zapłaty Bankowi od kwoty 23.000.000 EUR kredytów zaciągniętych w Banku, na podstawie umów o kredyt inwestycyjny z dnia 5 grudnia 2005 r. oraz 5 czerwca 2008 r., odsetek oprocentowanych wg stałej stopy procentowej w wysokości 0,77% w stosunku rocznym. Umowy IRS obowiązywać będą do 1 września 2014 r.

Wpisu przedmiotowej hipoteki dokonano celem zabezpieczenie przyszłych wierzytelności Banku, w szczególności: 1) wierzytelności z tytułu odsetek, w tym również odsetek umownych za opóźnienia; 2) wierzytelności wynikających z kosztów, które Bank poniesie w przypadku rozwiązania Umowy IRS przed okresem jej obowiązywania z powodu okoliczności, które na podstawie umowy ramowej uprawniają Bank do rozwiązania Umowy IRS, w tym kosztów wynikających z zawarcia przez Bank na rynku pieniężnym transakcji o treści odpowiadającej pierwotnemu zobowiązaniu Progress XIII wobec Banku, tak aby zapewnić spełnienie świadczenia Banku w stosunku do osób trzecich, wynikającego z transakcji zawartych w następstwie zawarcia Umowy IRS; 3) wierzytelności z tytułu roszczeń odszkodowawczych za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Progress XIII, jeżeli wysokość faktycznie poniesionej przez Bank szkody przewyższa wysokość odsetek umownych za opóźnienie i innych wpłaconych przez Progress XIII kwot.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz BZ WBK wyżej opisaną hipotekę uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość 1 mln EUR. Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a BZ WBK na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Dariusz Domszy - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »