Reklama

PATENTUS (PAT): Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości - raport 34

Raport bieżący nr 34/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25.10.2012 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w dniu 24.10.2012r. hipoteki umownej w kwocie 11.387.589,00zł - na będącej własnością Spółki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowice, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3234/128, 3231/128, dla których to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00077485/0.

Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikających oz tytułu umowy kredytowej nr KIN\1219501 zawartej pomiędzy Spółką a Deutsche Bank PBC S.A. ("Bank’) z siedzibą w Warszawie w dniu 02.10.2012r.

Umowa kredytowa nr KIN\1219501 została zawarta w dniu 02.10.2012r. w związku z realizowanym przez Spółkę projektem inwestycyjnym: "Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzebłowego dużej mocy".

Kwota udzielonego kredytu wynosi: 7.591.726,00zł. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marża banku 1,5% w skali roku. Okres kredytowania: do dnia 30.09.2027r. Zabezpieczeniem spłaty należności Banku jest:

- w/opisana hipoteka do kwoty 11.387.589,00zł;

- potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP (w przypadku otrzymania dofinansowania od PARP);

- całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych Spółki prowadzonych przez Bank, przez które będzie rozliczana inwestycja;

- pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku;

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 15.183.452,00zł,

- weksel in blanco z deklaracją wekslową,

- cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej od ryzyka budowlanego, a następnie po zakończeniu inwestycji - cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.

Wartość ewidencyjna gruntów stanowiących przedmiot zabezpieczenia w księgach rachunkowych na dzień 26.10.2012r. wynosi 238.676,90zł.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Wartość ustanowionej hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.
Józef Duda - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: wartość | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »