Reklama

ORBIS (ORB): Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości - raport 29

Raport bieżący nr 29/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 03.06.2015 roku, Zarząd ORBIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 22 czerwca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisu hipoteki umownej łącznej, do sumy 625.000.000,00 zł (sześciuset dwudziestu pięciu milionów złotych) (zwanej dalej "Hipoteką”) na następujących nieruchomościach:

Reklama

a) nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Emitenta, stanowiącej własność Skarbu Państwa,

obejmującej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 133/1 (sto trzydzieści trzy łamane przez jeden) i 132/2 (sto trzydzieści dwa łamane przez dwa), o powierzchni 4.606,00 m2 (cztery tysiące sześćset sześć metrów kwadratowych), położonej w Warszawie przy ulicach: Kruczej 28 i Wspólnej, obręb 5-05-02, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 6 grudnia 2089 roku, zabudowanej stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności: budynkiem przeznaczonym na działalność hotelarsko-gastronomiczną (hotel "Mercure Warszawa Grand”), o powierzchni użytkowej 18.490,00 m2 (osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych) oraz budynkiem przeznaczonym na cele administracyjno-gospodarcze, o powierzchni użytkowej 205,00 m2 (dwieście pięć metrów kwadratowych), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KW WA4M/00159685/9, oraz

b) nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Emitenta, stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 3 (trzy), o powierzchni 7.295,00 m2 (siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 94/98, obręb 5-05-02, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 6 grudnia 2089 roku, zabudowanej stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności budynkiem hotelowym (hotel "Novotel Warszawa Centrum”), o powierzchni użytkowej 32.505,00 m2 (trzydzieści dwa tysiące pięćset pięć metrów kwadratowych), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KW WA4M/00072550/0.

Hipoteka ustanowiona została w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z obligacji, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 000 000,00 zł (pięćset milionów złotych). Spółka informowała o zatwierdzeniu szczegółowych parametrów emisji obligacji w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku.

Hipoteka ustanowiona została na rzecz administratora hipoteki - Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Administrator hipoteki powołany został na mocy umowy o ustanowienie administratora hipoteki zawartej pomiędzy Spółką oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 29 maja 2015 roku. Administrator hipotek będzie działał w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy.

Łączna wartość ewidencyjna nieruchomości obciążonych Hipoteką na dzień 31 marca 2015 roku wynosi 222 miliony złotych. Wartość rynkowa przedmiotowych nieruchomości, ustalona na dzień 1 grudnia 2014 roku przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych, wynosi 466 milionów złotych.

Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi oraz nadzorującymi, a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. lub osobami nim zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż nieruchomości, na których ustanowiono Hipotekę spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości, określone w par. 1 ust. 1 pkt. 45 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, gdyż stanowią one, co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

________________________________________________________________________________________

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-22 Marcin Szewczykowski Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »