Reklama

POLICE (PCE): Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczących na rzecz banku PKO BP S.A.

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 68/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach o dokonaniu w dniu 12 kwietnia 2012 r. wpisu do księgi wieczystej hipoteki umownej łącznej do kwoty 149.000 tys. zł na nieruchomościach zabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym Emitenta wraz z prawem własności przysługującym Emitentowi do budynków i budowli znajdujących się na tych nieruchomościach na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank"). Nieruchomości obciążone hipoteką położone są w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 i objęte są księgami wieczystymi nr SZ2S/00001912/2, SZ2S/00011060/7, SZ2S/00011057/3, SZ2S/00009634/5, SZ2S/00036375/9, SZ2S/00009633/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach. Nieruchomości te stanowią składniki majątkowe Wydziału Nawozów oraz Elektrociepłowni I i II.

Hipoteka stanowi zabezpieczenie podpisanego w dniu 7 grudnia 2011 r. przez Emitenta i podmioty zależne od Emitenta, wchodzące w skład jego grupy kapitałowej aneksu do umowy kredytowej z dnia 1 października 2010 r. pomiędzy Bankiem a Zakładami Azotowymi w Tarnowie - Mościcach S.A. oraz spółkami wchodzącymi w skład ich grupy kapitałowej. Przedmiotem wskazanej umowy jest udzielenie przez Bank odnawialnego kredytu do wysokości limitu kredytowego w kwocie 250 000 tys. zł. O zawarciu powyższego aneksu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 68/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r.

Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę w księgach rachunkowych Emitenta według stanu na dzień 31.03.2012 r. wynosi 82.904,32 tys. zł. Wartość rynkowa nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę według operatów szacunkowych wynosi: 151.060,72 tys. zł.

Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi lub nadzorującymi, a Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne.

Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 31.12.2011r. kapitały własne Z.Ch. "Police" S.A. wynosiły 875.135 tys. zł)

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami).
Janusz Motyliński - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: bank pko bp | Police SA | aktywa | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »