Reklama

SOHODEV (SHD): Ustanowienie hipoteki oraz zastawów na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego Soho Factory Sp. z o.o. w Banku Getin Noble S.A.

Raport bieżący nr 8/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje o ustanowieniu zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego w wysokości do kwoty 39.900.000,- zł zaciągniętego przez spółkę zależną Funduszu - SOHO FACTORY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej "SOHO") w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") z przeznaczeniem na finansowanie kosztów brutto realizacji I etapu inwestycji polegającego na budowie budynków mieszkalnych "B" i "C" - zlokalizowanych w Warszawie, dzielnicy Praga Południe przy ul. Mińskiej 25 na działce o nr ew.18/3.

W celu spełnienia warunków uruchomienia wyżej wskazanego kredytu inwestycyjnego:

1) Soho Factory Sp. z o.o. ustanowiło hipotekę do kwoty 59.850.000,- zł na pierwszym miejscu na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym SOHO FACTORY, położonej w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, stanowiącej działkę nr ew. 18/3 w obrębie 3-02-02, dla której Sąd Rejonowy w Warszawie dla Warszawy - Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr WA6M/00157541/8,

2) Fundusz oraz spółka zależna Funduszu - Fellow spółka z o. o. ustanowiły zastawy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz zastawy rejestrowe, na 100% udziałów w kapitale zakładowym SOHO FACTORY do Najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 59.850.000,- złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zgodnie z warunkami Umowy Kredytu, Bank zobowiązał się do wyrażenia zgody na wydzielenie z nieruchomości, o której mowa w pkt 1, działek pod kolejne etapy inwestycji która będzie prowadzona przez SOHO, oraz na zwolnienie spod zabezpieczenia hipotecznego tych działek, zasadniczo pod warunkiem że zostaną zawarte umowy przedwstępne sprzedaży, dotyczące min. 60% powierzchni użytkowej mieszkalnej realizowanej w ramach całego I etapu kredytowanego przez Bank.

W przypadku podjęcia decyzji przez SOHO o niewykorzystywaniu ww kredytu do finansowania budowy budynku "C", Bank zobowiązał się do zwolnienia spod zabezpieczenia hipotecznego wydzielonych działek pod kolejne etapy inwestycji pod warunkiem zawarcia umów przedwstępnych sprzedaży, dotyczących min. 60% powierzchni użytkowej mieszkalnej realizowanej w ramach budynku "B".

Analiza dotychczasowych wyników sprzedaży mieszkań w Budynku B pozwala oczekiwać, że osiągniecie progu sprzedaży 60% powierzchni mieszkalnej powinno nastąpić w ciągu pierwszego półrocza 2012 r.

W uzupełnieniu informacji wymaganych przez § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie"), Zarząd informuje że:

- wartość ewidencyjna nieruchomości obciążonej hipoteką w księgach rachunkowych SOHO FACTORY wynosi 135.679.164,9 PLN (grunt i budynki).

- brak jest powiązań między Funduszem oraz osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a podmiotem na rzecz którego ustanowiona hipotekę czyli Bankiem.

- wartość nieruchomości, na której ustanowiono zabezpieczenie przekracza 10% kapitałów własnych Funduszu;

- wartość udziałów w kapitale zakładowym SOHO FACTORY, będących przedmiotem zastawów w bilansie Funduszu wynosi 119.223.000,00 zł.

- brak jest powiązań między Funduszem oraz osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastawy czyli Bankiem

Kryterium uznania aktywów obciążonych zastawami i hipoteką za aktywa o znacznej wartości- przekroczenie przez wartość aktywów 10% kapitałów własnych Funduszu.
Rafał Bauer - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: factory | oo | Emitent | kredyt inwestycyjny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »