MEDIACAP (MCP): Ustanowienie programu motywacyjnego dla Wiceprezes Zarządu - raport 14

Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu 30 kwietnia 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego dla wiceprezes zarządu p. Edyty Gurazdowskiej (dalej "Uchwała").

Program motywacyjny (dalej: "Program Motywacyjny") polega na przyznaniu p. Edycie Gurazdowskiej ("Uprawniona”) prawa do kupna od Spółki do 144.138 jej akcji własnych (dalej: "Akcje”), za cenę zdyskontowaną w stosunku do wartości rynkowej akcji, wynoszącą 1 grosz za każdą nabywaną akcję własną Spółki. Zgodnie z Uchwałą, realizacja prawa do kupna Akcji nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę i Uprawnioną umowy sprzedaży Akcji oraz ich przeniesienie na Uprawnioną.

Reklama

W Uchwale w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego zostały określone następujące warunki uzyskania uprawnienia kupna Akcji przez Uprawnioną:

1) Uprawniona może zrealizować prawo do kupna Akcji z upływem 31 grudnia 2018;

2) Uprawniona traci prawo do kupna Akcji w przypadku:

a. odejścia ze Spółki przed 31 grudnia 2018 r., rozumianego jako rezygnację z Zarządu Spółki, chyba że odejście następuje w sposób uzgodniony z Radą Nadzorczą lub z ważnych powodów dla Uprawnionej;

b. odwołania z Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki z ważnych powodów dla Spółki, z wyłączeniem ciężkiej choroby lub rozstroju zdrowia Uprawnionej, uniemożliwiających jej wykonywanie obowiązków związanych z zajmowaną funkcją;

c. gdy średni wynik EBITDA Spółki za lata 2017 - 2018 będzie ujemny.

3) Przez ważne powody dla Spółki należy rozumieć w szczególności:

a. ciężkie naruszenie przez Uprawnioną obowiązków pracowniczych, o ile Uprawnioną i Spółkę będzie wiązał stosunek pracy, lub obowiązków związanych z zajmowaną funkcją;

b. popełnienia przez Uprawnioną przestępstwa na szkodę Spółki lub związanego z działalnością Spółki, bądź które uniemożliwia dalsze zajmowanie stanowiska, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem

c. umyślne spowodowanie przez Uprawnioną szkody w majątku Spółki;

4) Przez ważne powody dla Uprawnionej należy rozumieć w szczególności zmniejszenie przez Spółkę wynagrodzenia otrzymywanego przez Uprawnioną;

5) Przez ważne powody zarówno dla Uprawnionej oraz Spółki należy rozumieć w szczególności ciężką chorobę lub rozstrój zdrowia Uprawnionej, uniemożliwiające jej wykonywanie obowiązków związanych z zajmowaną funkcją:

6) Prawo do kupna Akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym jest dziedziczne, z następującymi ograniczeniami:

a. jeżeli w dniu otwarcia spadku po Uprawnionej przysługiwało jej prawo kupna Akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym w odniesieniu do określonej liczby akcji, spadkobiercom Uprawnionej również przysługiwać bedzie prawo kupna od Spółki takiej samej liczby akcji na warunkach określonych Programem;

b. niezależnie od postanowień punktu poprzedzającego, w przypadku otwarcia spadku po Uprawnionej przed lub w dniu 31 grudnia 2018 r., oraz o ile Uprawniona nie utraciła prawa do kupna Akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym, spadkobiercom przysługiwać będzie prawo do kupna od Spółki Akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym w liczbie obliczonej zgodnie z następującym wzorem:

Us = d/D x 144.138

gdzie:

Us oznacza liczbę akcji, które spadkobiercy mają prawo nabyć od Spółki, nie więcej jednak niż 144.138

d oznacza liczbę dni od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia otwarcia spadku

D oznacza 730

c. z otwarciem spadku nie wiąże się obowiązek zwrotu jakichkolwiek akcji.

Warunki Programu Motywacyjnego zakładają pozostanie Uprawnionej w Spółce co najmniej do 31 grudnia 2018 r., przy czym Uprawniona zadeklarowała długofalowe zaangażowanie w Spółce i intencję pozostania w Spółce po upływie ww. terminu. Warunki Programu Motywacyjnego przewidują, że o zamiarze ewentualnego odejścia ze Spółki Uprawniona będzie informować Radę Nadzorczą Spółki z co najmniej 12 miesięcznym uprzedzeniem; obowiązek zachowania powyższego terminu wiąże również Spółkę w przypadku zamiaru odwołania Uprawnionej z Zarządu Spółki lub rozwiązania innego stosunku prawnego łączącego Uprawnioną ze Spółką, na podstawie którego Uprawnionej przysługuje prawo do wynagrodzenia. Terminy opisane powyżej nie mają zastosowania, gdy odejście, odwołanie lub rozwiązanie następuje z ważnych powodów.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez walne zgromadzenie Spółki zgody na przeznaczenie jej akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że powziął informację od wiodącecgo akcjonariusza Spółki, p. Jacka Olechowskiego, że w dniu 30 kwietnia 2017 r. zobowiązał się on zbyć na rzecz Uprawnionej, lub spowodować zbycie na jej rzecz przez swoje podmioty zależne, do 426.552 akcji Spółki, na warunkach oraz przy zachowaniu wymogów zasadniczo tożsamych z warunkami i wymogami przewidzianymi Programem Motywacyjnym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-01Jacek OlechowskiPrezes ZarząduJacek Olechowski
2017-05-01Edyta GurazdowskaWiceprezes ZarząduEdyta Gurazdowska

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »