Reklama

ACAUTOGAZ (ACG): Ustanowienie przez AC S.A. zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości, w wyniku zawarcia umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka") informuje, iż w dniu 19.04.2012 r. Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiącym całość gospodarczą o zmiennym składzie - zapasach ("Umowę") na zabezpieczenie spłaty wierzytelności pieniężnej przysługującej Bankowi względem Spółki na podstawie zawartej w dniu 19.04.2012 r. Umowy kredytu obrotowego w rachunku bankowym do kwoty 12.000.000 zł na okres trzech lat oraz określonych w tej umowie roszczeń ubocznych. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczenie wskazanego kredytu poza zastawem rejestrowym stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzeczach ruchomych będących przedmiotem zastawu.

Reklama

1. Oznaczenie podmiotu lub osoby, na której aktywach ustanowiono zastaw:

AC S.A.

2. Data i sposób ustanowienia zastawu:

Jak wyżej

3. Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono zastaw:

Rzeczy ruchome w postaci zapasów materiałów i półwyrobów związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, będące własnością Spółki oraz rzeczy ruchome nabyte przez Spółkę po dacie zawarcia Umowy jako zapasy związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, będące zbiorem rzeczy ruchomych o zmiennym składzie stanowiącym zorganizowaną całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, znajdujące się w magazynie w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 64 i 64A

4. Wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach:

Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 18.000.000 zł.

Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Spółki:

Wartość zapasów będących przedmiotem zastawu rejestrowego według wykazu stanów magazynowych na dzień 31.03.2012 r. wynosi 16.224.582,19 zł.

5. Charakter powiązań pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki a zastawnikiem i osobami nim zarządzającymi:

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

6. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:

Kryterium uznania ww. aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, iż stanowią one co najmniej 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Spółka wskazuje, iż 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (przychody te, według opublikowanego raportu SA-R 2011, na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 140 625 tys. PLN) wynosi 14 062 500 PLN.

Wartość zastawu na aktywach o znacznej wartości jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Katarzyna Rutkowska - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »