Reklama

ATLASEST (ATL): Ustanowienie zabezpieczeń z umowy kredytowej - raport 17

Raport bieżący nr 17/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Raport bieżący nr 17/2013, opublikowany 29.11.2013 roku

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited ("Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2013 roku zostały podpisane dokumenty finansowe stanowiące wykonanie obowiązków przewidzianych w Umowie Zmieniającej do Umów Kredytów opisanej w raporcie bieżącym nr 15/2013 ("Umowa Zmieniająca”) zawartej pomiędzy spółkami zależnymi od Spółki - Atlas Estates (Millennium) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ligetvaros Kereskedelmi es Szolgaltato Központ Kft z siedzibą w Budapeszcie, Atlas Solaris S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie, World Real Estate S.R.L. z siedziba w Bukareszcie, Atlas Estates (Moszkva) Ingatlanforgalmazó Kft. z siedzibą w Budapeszcie, Vàrosliget Center Ingatlanhasznosító Kft. z siedzibą w Budapeszcie (“Varosliget”) i Atlas Estates Investment B.V. z siedzibą w Amsterdamie (“AEI BV”) oraz Erste Group Bank AG z siedzibą w Wiedniu (“Bank”).

Reklama

W dniu 28 listopada 2013 r. zostały ustanowione następujące zabezpieczenia:

1. Varosliget ustanowił na rzecz Banku hipotekę do kwoty 122.395.000 EUR na udziale w wysokości 3920/5157 w prawie własności nieruchomości nr 33414 w Budapeszcie, Dzielnica VII (1071 Budapeszt, Rottenbiller utca 33.) ("Nieruchomość”). Wartość ewidencyjna Nieruchomości w księgach rachunkowych wynosi 3.420.000 EUR.

2. Umowa o ustanowieniu zastawu zawarta pomiędzy Bankiem a AEI BV (będącym udziałowcem Varosliget) na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Varosliget o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 HUF, stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Varosliget, będące własnością AEI BV. Zastaw jest ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 122.395.000 EUR. Wartość ewidencyjna udziałów w księgach rachunkowych wynosi 2.875.007 EUR. Udziały mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Bank nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką.

Hipoteka ustanowiona na Nieruchomości, o której mowa w pkt. 1 powyżej oraz zastaw na udziałach Varosliget należących do AEI BV opisanych w pkt. 2 powyżej spełnia kryterium, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dziennik Ustaw nr 33, poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie”), ponieważ wartość każdego z nich z osobna ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 Euro przeliczonej wg kursu NBP.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dziennik Ustaw nr 33, poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Artykuł 56 paragraf 1 punkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Current report no. 17/2013 dated 29.11.2013

The Board of Directors of Atlas Estates Limited (“Company”) announces that on 28 November 2013 finance documents were signed in execution of the obligations resulting from the Agreement on the Amendment of the Facility Agreement described in current report no. 15/2013 (“Amendment”) executed between the Company’s subsidiaries Atlas Estates (Millennium) Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw, Ligetvaros Kereskedelmi es Szolgaltato Központ Kft with its registered seat in Budapest, Atlas Solaris S.R.L. with its registered seat in Bucharest, World Real Estate S.R.L. with its registered seat in Bucharest, Atlas Estates (Moszkva) Ingatlanforgalmazó Kft. with its registered seat in Budapest, Vàrosliget Center Ingatlanhasznosító Kft. with its registered seat in Budapest (“Varosliget”), Atlas Estates Investment B.V. with its registered seat in Amsterdam (“AEI BV”) and Erste Group Bank AG with its registered seat in Vienna (“Bank”).

On 28 November 2013 the following collaterals were established:

1. Varosliget established in favour of the Bank a mortgage up to the amount of 122,395,000 EUR on the 3920/5157 proportion of the ownership of the real estate no. 33414 in Budapest, District VII (1071 Budapest, Rottenbiller utca 33.) (“Real Estate”). The book value of the Real Estate is 3,420,000 EUR.

2. Pledge agreement executed between the Bank and AEI BV (being the shareholder of the Varosliget) over all shares in the share capital of Varosliget, of the joint nominal value of 20,000,000 HUF constituting 100% shares in the share capital of Varosliget, being the ownership of AEI BV. The pledge is established up to the maximum amount of 122,395,000 EUR. The book value of the pledged shares equals to 2,875,007 EUR. Shares are long – term capital investments.

Bank is not a related party to the Company.

The mortgage established over the Real Estate as described in point 1 above and pledge over shares of Varosliget belonging to AEI BV, described in point 2 above fulfil criterion of §5 section 1 point 1) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on the current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state (Polish Journal of Laws of 2009, No. 33, Item 259) (“Regulation”), because value of them separately is higher than the Polish Złoty equivalent of 1,000,000 Euro in accordance with exchange rate of NBP.

Legal basis: § 5 section 1 point 1) and 3) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on the current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state (Polish Journal of Laws of 2009, No. 33, Item 259).

Art. 56 item 1, point 1) of Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies dated 29 July 2005 (Polish Journal of Laws of 2009, Nr 185, Item 1439)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-29Andrew FoxChairman
2013-11-29Guy IndigDirector

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »