Reklama

NETIA (NET): Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach o znacznej wartości - raport 7

Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii S.A. ("Netia", "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących: (i) Nr 46/2011 na temat zawarcia przez Netię oraz Internetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Internetia") z Rabobank Polska S.A. (Agent Kredytu), BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, BRE Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Raiffeisen Bank International AG ("Kredytodawcy") umowy kredytowej ("Umowa Kredytowa"), (ii) Nr 78/2011 na temat zbycia przez Netię aktywów o znacznej wartości do spółki zależnej Netii - Netia Brand Management Sp. z o.o. ("Netia Brand Management") oraz (iii) Nr 69/2011 dotyczącego przejęcia przez Netię kontroli nad Telefonią Dialog S.A. ("Dialog"), informuje, że:

1. w dniu 13 lutego 2012 roku powziął wiadomość o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na 19.598.000 akcji w Dialogu o wartości nominalnej 25 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 489.950.000 PLN stanowiących 100% kapitału zakładowego Dialog oraz uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Dialog. Netia jest właścicielem 100% akcji w Dialog. Akcje Dialog stanowią długoterminową lokatę kapitałową Netii. Wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpił dnia 26 stycznia 2012 roku.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na podstawie umowy zawartej pomiędzy Netią a Agentem Kredytu działającym w charakterze administratora zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Kredytodawców. Zastaw stanowi zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, w tym odsetek przysługujących lub mogących przysługiwać Kredytodawcom z umowy kredytu terminowego i kredytu odnawialnego udzielonego Netii oraz Internetii na podstawie Umowy Kredytowej z dnia 29 września 2011 roku w kwocie 700.000.000 PLN do najwyższej sumy zabezpieczenia 1.050.000.000 PLN. Przedmiotowy zastaw uznano za zastaw na aktywach o znacznej wartości ze względu na fakt, iż wartość tych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Netii; oraz

2. w dniu 13 lutego powziął wiadomość o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na 6.220.980 udziałach w Netii Brand Management o wartości nominalnej 50 PLN każdy i łącznej wartości nominalnej 311.049.000 PLN stanowiących 100% kapitału zakładowego Netii Brand Management oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Netii Brand Management. Netia jest właścicielem 100% udziałów w Netii Brand Management. Udziały w Netii Brand Management stanowią długoterminową lokatę kapitałową Netii. Wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpił dnia 7 lutego 2012 roku.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na podstawie umowy zawartej pomiędzy Netią a Agentem Kredytu działającym w charakterze administratora zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Kredytodawców. Zastaw stanowi zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, w tym odsetek przysługujących lub mogących przysługiwać Kredytodawcom z umowy kredytu terminowego i kredytu odnawialnego udzielonego Netii oraz Internetii na podstawie Umowy Kredytowej z dnia 29 września 2011 roku w kwocie 700.000.000 PLN oraz wierzytelności z umów zabezpieczających przed ryzykiem zmian stopy procentowej łącznie do najwyższej sumy zabezpieczenia 1.108.500.000 PLN. Przedmiotowy zastaw uznano za zastaw na aktywach o znacznej wartości ze względu na fakt, iż wartość tych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Netii.

Żaden z Kredytodawców nie jest podmiotem powiązanym z Netią.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Tom Ruhan - członek zarządu

Dowiedz się więcej na temat: wartość | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »