Reklama

PAGED (PGD): ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 34/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") informuje, że w dniu 30 listopada 2010 r. do Spółki wpłynęły 4 (cztery) postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów z dnia 22 listopada 2010 r., dotyczące wpisu zastawu na akcjach spółki zależnej od Spółki wraz z zaświadczeniami o dokonanym w dniu 22 listopada 2010 r. wpisie tych zastawów w Rejestrze Zastawów.

Zastawy zostały ustanowione na niezdematerializowanych 4.877.480 akcjach na okaziciela serii A, B i C "Paged-Sklejka" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Morągu, o wartości nominalnej 5,00 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 24.387.400,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej jednostki. Akcje te stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki.

Zastawy zostały ustanowione na mocy czterech odrębnych umów zastawniczych zawartych w dniu 10 listopada 2010 r. pomiędzy Spółką a funduszami reprezentowanymi przez spółkę Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zastaw nr 1: zastaw na rzecz funduszu UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty na 4.877.480 akcjach "Paged-Sklejka" S.A. o najwyższym pierwszeństwie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 45.000.000 zł - jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych w tym praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, przysługujących temu funduszowi z tytułu posiadanych obligacji "Paged" S.A. serii I (pierwszej), o zmiennym oprocentowaniu, z dniem wykupu przypadającym w dniu 30 listopada 2013 r. (obligacje zostały wyemitowane w dniu 24 listopada 2010 r.) lub w związku z nimi.

Zastaw nr 2: zastaw na rzecz funduszu UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty na 4.877.480 akcjach "Paged-Sklejka" S.A. o najwyższym pierwszeństwie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90.000.000 zł - jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych w tym praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, przysługujących temu funduszowi z tytułu posiadanych obligacji "Paged" S.A. serii II (drugiej), o zmiennym oprocentowaniu, z dniem wykupu przypadającym w dniu 31 marca 2014 r. (obligacje jeszcze nie zostały wyemitowane) lub w związku z nimi.

Zastaw nr 3: zastaw na rzecz funduszu UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty na 4.877.480 akcjach "Paged-Sklejka" S.A. o najwyższym pierwszeństwie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 45.000.000 zł - jako zabezpieczenie zwrotu przez "Paged" S.A. kwoty wpłaconej przez ten fundusz na poczet ceny obligacji "Paged" S.A. serii II (drugiej), zaoferowanych funduszowi, powiększonej o odsetki ustawowe - w przypadku, gdy po opłaceniu przez fundusz obligacji II serii, nie dojdzie z jakichkolwiek powodów do emisji obligacji II serii w terminie 30 dni od daty złożenia przez fundusz zapisu na obligacje II serii zaoferowane funduszowi.

Zastaw nr 4: zastaw na rzecz funduszu Energa Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty na 4.877.480 akcjach "Paged-Sklejka" S.A. o najwyższym pierwszeństwie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 45.000.000 zł - jako zabezpieczenie zwrotu przez "Paged" S.A. kwoty wpłaconej przez ten fundusz na poczet ceny obligacji "Paged" S.A. serii II (drugiej), zaoferowanych funduszowi, powiększonej o odsetki ustawowe - w przypadku, gdy po opłaceniu przez fundusz obligacji II serii, nie dojdzie z jakichkolwiek powodów do emisji obligacji II serii w terminie 30 dni od daty złożenia przez fundusz zapisu na obligacje II serii zaoferowane funduszowi.

Wartość ewidencyjna ww. akcji "Paged-Sklejka" S.A. wynosi 41.840.271,20 zł.

Pomiędzy "Paged" S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi "Paged" S.A. a ww. zastawnikami i osobami nimi zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.

Przedmiotowe aktywa (akcje na okaziciela "Paged-Sklejka" S.A., będące przedmiotem zastawu) zostały uznane za aktywa znacznej wartości, gdyż mają wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.
Daniel Mzyk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | wartość | aktywa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »