Reklama

PAGED (PGD): ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej - raport 57

Raport bieżący nr 57/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Paged” Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 12 listopada 2014 r. do spółki Europa Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Żabowie (zwanej dalej "Zastawcą” lub "Kredytobiorcą 2”), będącej jednostką zależną od "Paged” S.A. – za pośrednictwem Europa Systems SPV Sp. z o.o. z siedzibą w Żabowie, wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIV Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 31 października 2014 r., dotyczące wpisu zastawu na składnikach majątkowych Zastawcy wraz z zaświadczeniem o dokonanym w dniu 31 października 2014 r. wpisie tego zastawu w Rejestrze Zastawów. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2421883.

Reklama

Zastaw został ustanowiony na mocy Umowy zastawu rejestrowego na aktywach Europa Systems Sp. z o.o. zawartej w dniu 18 sierpnia 2014 r. pomiędzy Zastawcą a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej "Zastawnikiem” lub "Kredytodawcą”), w celu zabezpieczenia płatności kwot należnych Zastawnikowi od Zastawcy na podstawie umowy kredytowej z dnia 18 sierpnia 2014 r., zawartej pomiędzy Kredytodawcą a Europa Systems SPV Sp. z o.o. z siedzibą w Żabowie ("Kredytobiorca 1”), przy czym w dniu 17 września 2014 r. do umowy kredytowej przystąpił również Kredytobiorca 2. W umowie kredytowej Kredytodawca zgodził się udzielić Kredytobiorcy 1 kredytu akwizycyjnego w maksymalnej wysokości 55.000.000 PLN na sfinansowanie nabycia udziałów w Kredytobiorcy 2, stanowiących 70% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 70% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Kredytobiorcy 2 oraz Kredytu Wieloproduktowego w maksymalnej wysokości 7.500.000 PLN, który Kredytodawca udostępni Kredytobiorcy 2 na (i) finansowanie należności handlowych lub zapasów Kredytobiorcy 2 lub (ii) uzyskanie gwarancji bankowych dobrego wykonania kontraktu, gwarancji wadialnych lub zwrotu zaliczki wystawianych przez Kredytodawcę na zlecenie Kredytobiorcy 2 na rzecz wskazanych beneficjentów. Ponadto w umowie kredytowej Kredytobiorca 2 (Zastawca) udzielił nieodwołalnego i bezwarunkowego poręczenia do kwoty maksymalnej 20.000.000 EUR i poręczenie to pozostanie ważne i skuteczne do dnia 31 grudnia 2023 r., lub dnia, w którym doszło do bezwarunkowej i nieodwołalnej spłaty w całości Kredytu Akwizycyjnego przez Kredytobiorcę 1.

Przedmiotowy zastaw rejestrowy dotyczy zabezpieczenia poręczenia, o którym mowa powyżej.

Zastaw rejestrowy dotyczy aktywów, przez co rozumie się zbiór wszystkich rzeczy ruchomych, praw majątkowych oraz przyszłych rzeczy ruchomych i przyszłych praw majątkowych, składających się na przedsiębiorstwo Zastawcy (w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego), stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r., z wyłączeniem Wyłączonych Aktywów (zgodnie z definicją z umowy zastawniczej), położonych w Żabowie 76B, 74-200 Pyrzyce, Polska, którego wartość na dzień 21 sierpnia 2014 r. wynosiła 10.379.964,01 PLN. Zastaw rejestrowy zabezpiecza zabezpieczone wierzytelności (związane z poręczeniem) do najwyższej sumy zabezpieczenia równej kwocie 20.000.000 EUR.

Wartość ewidencyjna ww. aktywów w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 października 2014 r. r. wynosiła 10.949.786,24 PLN.

Pomiędzy "Paged” S.A. (lub Zastawcą) i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi "Paged” S.A. (lub Zastawcą) a Zastawnikiem i osobami zarządzającymi Zastawnikiem, nie występują żadne powiązania.

Aktywa Zastawcy, będące przedmiotem zastawu, zostały uznane za aktywa znacznej wartości, gdyż mają łączną wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-13Robert DitrychWiceprezes Zarządu
2014-11-13Sebastian KucińskiProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »