Reklama

ALCHEMIA (ALC): Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości spółki zależnej. - raport 131

Raport bieżący nr 131/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") informuje, że w dniu 25 października 2011 r. uzyskał informację, iż Spółka Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej zwana: ,,HBN") (spółka w 100% zależna od Emitenta) otrzymała w dniu 25 października 2011 r. postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów z dnia 20 października 2011 r. o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego pod pozycją 2279876.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony przez HBN na rzecz Spółki Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: Bankiem) na zbiorze rzeczy oznaczonych co do gatunku stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny (zapasy magazynowe, tj. wyroby gotowe długie z produkcji wydziału walcowni). Wartość ewidencyjna zbioru na dzień 31 stycznia 2010 r. wynosiła 14.229.236,47 PLN.

Podstawę ustanowienia zastawu stanowiła umowa zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy HBN oraz Bankiem z dnia 15 lutego 2011 r. Umowa zastawu rejestrowego została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec HBN wynikających z Umowy Kredytowej nr U0001499111483 o Kredyt w rachunku bieżącym z dnia 14 stycznia 2011 r. udzielonej w wysokości 7.000.000,00 PLN. Najwyższa suma zabezpieczenia została określona na kwotę 10.500.000,00 PLN.

Ustanowienie niniejszego zastawu podlega przekazaniu do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, albowiem najwyższa suma zabezpieczenia została oznaczona na kwotę 10.500.000,00 PLN, tj. przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).
Karina Wściubiak-Hankó - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: alchemia | wartość | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »