Reklama

ALUMETAL (AML): Utworzenie odpisu aktualizującego

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, w związku z powzięciem wiadomości o wszczęciu procedury naprawczej w spółce F.V.M. Technologies Societe anonyme (spółka prawa francuskiego) z siedzibą w Villers la Montagne (Francja) oraz wyroku Sądu Handlowego w Paryżu w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego przez SIFA Technologies Societe anonyme (spółka prawa francuskiego) z siedzibą w Orleans Cedex 2 (Francja), należących według posiadanych przez Spółkę informacji do grupy kapitałowej Arche informuje, iż po przeanalizowaniu zobowiązań tych podmiotów wobec spółki zależnej Emitenta – ALUMETAL Poland sp. z o.o. podjęta została decyzja w przedmiocie utworzenia odpisu aktualizującego na należności w/w spółek w kwocie 1.810.693,56 Euro (słownie: jeden milion osiemset dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy Euro pięćdziesiąt sześć centów) co na zasadach stosowanych Spółkę przepisów o rachunkowości odpowiada kwocie 7.694.672,42 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści dwa grosze).

Reklama

Zawiązanie odpisu aktualizującego jest podyktowane możliwymi trudnościami w uzyskaniu całości kwoty należności, która na dzień opublikowania niniejszej informacji wynosi 1.810.693,56 Euro (słownie: jeden milion osiemset dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy Euro pięćdziesiąt sześć centów) co stosownie do § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim odpowiada kwocie 7.844.829,85 zł (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy). Odpis aktualizujący zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r., który zostanie opublikowany w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2015 w dniu 14 marca 2016 r.

Fakt utworzenia powyższego odpisu aktualizującego wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

Spółka informuje ponadto, o dokonanej w dniu wczorajszym przez F.V.M. Technologies Societe anonyme częściowej spłacie należności w kwocie 131.470,29 Euro (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt Euro dwadzieścia dziewięć centów) co stosownie do § 2 ust. 7 w/w Rozporządzenia odpowiada kwocie 569.595,03 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzy grosze), która nie została objęta w/w odpisem aktualizującym.

Spółka podejmuje odpowiednie kroki w celu ustalenia zasad postępowania naprawczego i jego konsekwencji dla ściągalności przedmiotowych należności w świetle prawa francuskiego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-08Szymon AdamczykPrezes Zarządu
2016-03-08Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: utworzenie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »