Reklama

PUNKPIRAT (PUN): Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia PunkPirates S.A. i IQ Partners sp. z o.o. - raport 48

Raport bieżący nr 48/2020

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd PunkPirates Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Spółka Przejmująca") niniejszym informuje, że na mocy postanowień uchwały Zarządu Spółki nr 01/10/2020 z dnia 5 października 2020 r. Zarząd Spółki postanowił o uzgodnieniu, akceptacji i przyjęciu planu połączenia Spółki ze spółką pod firmą IQ Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 03-310 Warszawa, ul. Odrowąża 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719286, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer statystyczny REGON: 369513618 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010803477 (dalej: "IQ Partners", "Spółka Przejmowana") oraz rozpoczęciu realizacji procesu połączenia.

Reklama

W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym Zarządy obu łączących się spółek uzgodniły i przyjęły plan połączenia, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku IQ Partners na Spółkę (łączenie się przez przejęcie). Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Przeprowadzenie połączenia bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej jest możliwe z uwagi na to, że Spółka posiada 100% udziałów w IQ Partners.

Z dniem połączenia Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki IQ Partners, zaś IQ Partners zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Połączenie jest dokonywane w związku ze zmianą działalności Spółki, na działalność w zakresie produkcji gier na wirtualną rzeczywistość oraz w ramach działalności wydawniczej, poszukiwaniu nowych, obiecujących tytułów w celu ich portowania na urządzenia VR.

Zgodnie z art. 500 § 2[1] KSH i w związku z tym, że Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, uzgodniony Plan Połączenia od dnia 5 października 2020 r. zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:

- na stronie internetowej PunkPirates S.A.: www.punkpirates.io,

- na stronie internetowej IQ Partners sp. z o.o.: www.iqpartners.pl.

Na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego procesem przedmiotowego połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w zw. z tym m.in.: (i) Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzały pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH, (ii) nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego, tj. badanie, o którym mowa w art. 502 KSH, w konsekwencji czego nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH).

Na podstawie art. 499 § 4 KSH, w związku z tym, że PunkPirates S.A., jako spółka publiczna, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie jest wymagane sporządzenie przez Spółkę informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzanej dla celów połączenia (o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH), a tym samym nie jest wymagane i nie zostało dołączone do Planu Połączenia oświadczenie zawierające przedmiotowe informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

W związku z faktem, że połączenie przeprowadzane jest, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, statut Spółki Przejmującej nie podlega zmianom w związku z połączeniem, a z tego względu, do Planu Połączenia nie załączono projektu zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

Realizując dyspozycję art. 504 § 1 KSH Spółka opublikuje zawiadomienia o zamiarze połączenia, o których mowa tamże, w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.punkpirates.io) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze odrębnych raportów bieżących przekazywanych za pośrednictwem systemu ESPI.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-05Maciej HazubskiPrezes ZarząduMaciej Hazubski
2020-10-05Wojciech PrzyłęckiWiceprezes ZarząduWojciech Przyłęcki

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »