IFSA (IFR): Uzgodnienie Planu Podziału - raport 24

Raport bieżący nr 24/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 31.03.2015r. niniejszym informuje, że w dniu 15.05.2015r. pomiędzy Emitentem a Spółkami:

Reklama

- ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281;

- ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582;

- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789;

- RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954;

- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913;

jako Spółkami Dzielonymi,

oraz spółką IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako Spółką Przejmującą dokonane zostało uzgodnienie Planu Podziału.

Planowany podział Emitenta oraz pozostałych Spółek Dzielonych ma zostać dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. poprzez przeniesienie całości majątku Spółek dzielonych na Spółkę przejmująca (podział przez wydzielenie) z wyłączeniem enumeratywnie wymienionych załącznikach do Planu Podziału. Wszystkie składniki majątku Spółek Dzielonych w tym Emitenta przypadać będą Spółce Przejmującej z wyłączeniem składników wyszczególnionych w załącznikach od nr 6 do nr 11 do Planu Podziału , składniki majątkowe INVESTMENT FRIENDS S.A., które w ramach podziału nie będą przenoszone na spółkę IFERIA S.A. w Płocku wymienione zostały w załączniku nr 11 do Planu Podziału. Emitent informuje, że zgodnie z ustalonymi warunkami Planu Podziału wydzieleniu i przeniesieniu na spółkę IFERIA S.A. w Płocku podlegać będą składniki majątkowe Emitenta o łącznej wartości 215.390,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Zgodnie z warunkami uzgodnionego Planu Podziału podział Emitenta ma zostać dokonany bez obniżania kapitału zakładowego Emitenta, z uwagi na posiadanie przez Spółkę wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy tj. w drodze obniżenia kapitałów własnych Emitenta o kwotę 215.390,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

W ramach Podziału akcjonariuszom Emitenta przypadać będzie 21.539.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 215.390,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Krąg Akcjonariuszy Emitenta uprawnionych do otrzymania akcji IFERIA S.A. w ramach procedury podziałowej będzie określany zgodnie ze stanem posiadania akcji Emitenta w Dniu Referencyjnym. Dzień Referencyjny będzie wyznaczany przez Zarząd Spółki Przejmującej w uzgodnieniu z Zarządami Spółek Dzielonych oraz zostanie podany do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Każdy z akcjonariuszy Emitenta dzielonej otrzyma akcje Spółki Przejmującej w stosunku przydziału 1 : 2 tj. za 1 (jedną) akcję Emitenta zostaną przyznane 2 (dwie) akcje Spółki Przejmującej

Emitent informuje, że w ramach procedury podziału zgodnie z ustaloną treścią Planu Podziału stan posiadania akcji Emitenta przez akcjonariuszy nie ulegnie zmianie.

Dla przeprowadzenia podziału zgodnie z warunkami Planu Podziału wymagane jest podjęcie stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenia wszystkich Spółek biorących udział w podziale.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść Planu Podziału wraz załącznikami, Sprawozdanie Zarządu sporządzone na podstawie art. 536 k.s.h. uzasadniające podział oraz strategię działania. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje:

1) Plan Podziału wraz załącznikami:

1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółek dzielonych w sprawie podziału

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej w sprawie podziału

3. Projekt zmiany Statutu Spółki przejmującej

4. Ustalenie wartości majątku Spółek Dzielonych według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 roku

5. Oświadczenie Zarządu Spółki przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki przejmującej wg stanu na dzień 7 kwietnia 2015 roku.

6. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) FON SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podziału.

7. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) ELKOP SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podziału.

8. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podziału.

9. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) ATLANTIS SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podziału.

10. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) RESBUD SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podziału.

11. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) INVESTMENT FRIENDS SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podziału.

2) Sprawozdanie Zarządu INVESTMENT FRIENDS S.A.

3) Strategia działania INVESTMENT FRIENDS S.A. po podziale

Wszystkie załączniki do niniejszego raportu Emitent również udostępnił bezpłatnie na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.ifsa.pl/ w sposób umożliwiający ich wydruk.

Zarząd Emitenta informuje, że Emitent nie sporządza i nie publikuje prognoz finansowych, stąd załączony do niniejszego raportu dokument Strategii działania po podziale nie zawiera planu finansowego obejmującego analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres co najmniej 3 lat. Nadto Zarząd Emitenta wskazuje, że sposób planowanego podziału nie powinien mieć wpływu na bieżącą działalność Spółki.

Emitent informuje, że będzie na bieżąco przekazywał wszelkie informacje niezbędne dla akcjonariuszy związane z procedurą podziału Spółki w formie raportów bieżących w tym w szczególności o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o podziale Emitenta poprzez przeniesienie części majątku Emitenta na IFERIA S.A. w Płocku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-15Agnieszka GujgoPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »