Reklama

BUMECH (BMC): Uzgodnienie planu połączenia BUMECH S.A. z ZWG S.A. i udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia

Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
BUMECH S.A. (dalej: BUMECH, Spółka Przejmująca) informuje, iż w dniu 19 maja 2014 roku doszło

Reklama

do uzgodnienia planu połączenia BUMECH ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (dalej: ZWG, Spółka Przejmowana), zwane dalej łącznie Spółkami.

Treść planu połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ZWG

na BUMECH w zamian za akcje BUMECH, które zostaną wydane akcjonariuszom ZWG ("Połączenie”).

W wyniku Połączenia ZWG zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia ZWG z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Skutek wykreślenia ZWG

z Rejestru Przedsiębiorców nastąpi w dniu wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców właściwego

dla BUMECH. Z dniem rejestracji Połączenia BUMECH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki ZWG.

Zgodnie z Planem Połączenia, akcje połączeniowe będą przysługiwać wszystkim podmiotom będącym akcjonariuszami ZWG w dniu referencyjnym, który zostanie określony przez Zarząd BUMECH zgodnie

z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi KDPW przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji ZWG na akcje BUMECH: 1:2, co oznacza, że za każdą akcję posiadaną przez akcjonariusza ZWG zostaną wydane 2 akcje BUMECH nowej emisji.

Ponadto Zarząd BUMECH informuje, że w dniu 19 maja 2014 roku, zgodnie z art. 500 § 2(1) ksh, Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej BUMECH

pod adresem www.bumech.pl i będzie publikowany na tejże stronie internetowej nieprzerwanie do dnia zakończenia walnego zgromadzenia BUMECH podejmującego uchwałę w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną.

Pisemna opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 ksh, zostanie podana do publicznej wiadomości

po wyznaczeniu biegłego przez sąd rejestrowy oraz po sporządzeniu przez niego opinii, natomiast sprawozdania zarządów, o których mowa w art. 501 § 1 ksh zostaną podane do publicznej wiadomości po ich sporządzeniu

i przyjęciu przez Zarządy BUMECH i ZWG.

Z informacjami na temat spółek BUMECH i ZWG – w tym raportami okresowymi i bieżącymi – można zapoznać się na ich stronach internetowych odpowiednio pod adresami: www.bumech.pl i www.zwg.com.pl .

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-19Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2014-05-19Zygmunt KosmałaWiceprezes Zarządu
2014-05-19Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »