Reklama

MCLOGIC (MCL): Uzupełnienia i zmiany w projektach uchwał na WZA, 1 kwietnia 2010 - raport 11

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z uzgodnieniem przez Zarząd i Radę Nadzorczą propozycji dotyczącej podziału i przeznaczenia zysku netto za rok 2009 (na dywidendę i kapitał zapasowy) - raport bieżący nr 10/2010 - wprowadzone zostały zmiany w projektach uchwał na ZWZA, zaplanowane na 1 kwietnia 2010. Pełny ujednolicony tekst projektów uchwał na ZWZA został zamieszczony na stronie internetowej emitenta (http://www.macrologic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/zwza2010).

Poniżej ujednolicone teksty uchwał, w których nastąpiły zmiany:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Na podstawie art.393 pkt.1) i art.395§2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2009, w którego skład wchodzą:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2009 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę

32.474.528,19 zł,

2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2009 roku do dnia 31/12/2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.632.090,19 zł,

3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2009 do dnia 31/12/2009 r.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Na podstawie art.395§5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzą następujące dokumenty:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2009 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 35 554 tys. zł;

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 tj. za okres od 01/01/2009 do 31/12/2009, wskazujący zysk netto w wysokości 7 476 tys. zł;

3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;

4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2009 do 31/12/2009 r.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2009

Na podstawie art. 395§2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Zysk netto w wysokości 6.632.090,19 złotych, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2009 roku do dnia 31/12/2009 roku dzieli się w sposób następujący:

1. Kwotę _______ zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przekazuje na kapitał rezerwowy, utworzony na podstawie art.396§4 ksh w zw. z §27 Statutu Spółki, w celu wykorzystania zgromadzonych na nim środków, na nabywanie akcji własnych Spółki, oferowanych do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat, zgodnie z art.362 §1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych);

2. Kwotę 4.721.797,50 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda).

3. Kwotę 1.910.292,69 zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 20/04/2010 r.;

§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 06/05/2010 r.
Parycja Ptaszek-Strączyńska - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | uchwala | Raport bieżący | sprawozdanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »