Reklama

PRAGMAFA (PRF): Uzupełnienie informacji o emisji obligacji serii L. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii L. O emisji obligacji serii L Emitent informował w raporcie 30/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 19,5 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Reklama

Ponadto Emitent informuje, że także w dniu 28 kwietnia 2017 r. zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz administratorem zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. poręczyła za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii L. Poręczenie jest udzielone do kwoty 19,5 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podsumowując informacje o emisji obligacji serii L, Emitent podaje:

Rodzaj Obligacji - zwykłe na okaziciela, zabezpieczone, zdematerializowane;

Wielkość emisji - nie więcej niż 150 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 15 mln złotych;

Cel emisji - finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczkowych;

Próg emisji - emisja dojdzie do skutku pod warunkiem, że prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50 tys. obligacji;

Data Przydziału – 17 maja 2017 r.;

Oprocentowanie – o zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę;

Okres odsetkowy – 3 miesiące;

Data Wykupu – 17 maja 2021 r.;

Organizator Emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej;

Sposób przeprowadzenia emisji - Emitent, za pośrednictwem Organizatora Emisji, skieruje propozycję nabycia obligacji do wybranych przez siebie inwestorów w terminie od 8 maja 2017 r. do dnia 16 maja 2017 r.;

Opcja wcześniejszego wykupu – warunki emisji dopuszczają możliwość wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta;

Zabezpieczenie – poręczenie udzielone przez Pragmę Inkaso S.A. oraz zastaw rejestrowy na wierzytelnościach faktoringowych i pożyczkowych Emitenta, oba zabezpieczenia do wysokości 19,5 mln zł;

Administrator Zastawu – kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni;

Wartość jednostkowych zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, czyli na dzień 31 marca 2017 roku wynosiła 100.409 tys. złotych, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 0,- złotych;

Emitent nie spodziewa się aby w okresie do terminu wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu jego zobowiązań powyżej 127 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-28Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2017-04-28Jerzy SaganProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »