Reklama

WIELTON (WLT): Uzupełnienie informacji w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za IV kwartał 2009 r. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wielton S.A. informuje, iż na skutek błędu w edycji treści rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009 r. (QSr) opublikowanego w dniu 1 marca 2010 r. nastąpiło omyłkowe zamieszczenie niewłaściwego opisu do pkt 5 pn. "Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ" zamieszczonego w ramach pkt III pn. "Dodatkowa informacja" na stronie 33 przedmiotowego raportu.

Reklama

W odniesieniu do powyższego punktu w raporcie błędnie podano, że:

"Nie wystąpiły kwoty nietypowe ze względu na rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ, które istotnie wpłynęłyby na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych."

Właściwe objaśnienie do ww. pkt 5 pn. "Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ" jest następujące:

"W IV kwartale 2009 roku wystąpiły okoliczności, które zarówno w odniesieniu do Spółki Wielton jak i całej Grupy Kapitałowej miały wpływ, na niektóre spośród pozycji rachunku zysków i strat. Opisane poniżej okoliczności i kwoty pozycji są nietypowe z uwagi na ich wartości, które w omawianym okresie w istotny sposób wpływają na pozycję pozostałych kosztów operacyjnych oraz pozostałych przychodów operacyjnych. W opinii Zarządu Spółki, z uwagi na ich specyfikę, omawiane pozycje osiągnęły prezentowane wartości jednorazowo i w przyszłych okresach sprawozdawczych nie powinny w równie istotny sposób wpływać na omawiane pozycje rachunku zysków i strat.

1. Roczna inwentaryzacja majątku Spółki.

Spółka dokonała aktualizacji zapasów i majątku trwałego, w wyniku czego zarejestrowano po stronie pozostałych kosztów operacyjnych kwotę w wysokości -13.383 tys. PLN oraz po stronie pozostałych przychodów operacyjnych wykazano kwotę 11.091 tys. PLN.

Powyższe zdarzenie ma, w opinii Zarządu Spółki Wielton, charakter jednorazowy. Związane jest bowiem z wprowadzaniem od początku 2009 roku nowego systemu informatycznego klasy ERP, obejmującego działalność całej Spółki. System ten zapewni sprawniejsze monitorowanie i zarządzanie Spółką w przyszłości.

2. Odpisy aktualizacyjne

Zarząd stosuje rygorystyczne zasady księgowania należności ze sprzedaży. Każde opóźnienie w płatnościach wymusza dokonanie odpisu aktualizacyjnego. W związku z bardzo silnym spowolnieniem gospodarczym, a w szczególności kryzysem na rynkach transportowych za granicą, brak wpływu należności w przewidzianych umowami terminach wpłynęły na konieczność zawiązania odpisów aktualizujących należności w kwocie -1.167 tys. PLN. Zarząd pragnie jednak podkreślić obserwowaną w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2010 r. zmianę niekorzystnej tendencji w tym zakresie przejawiającą się skróceniem okresu regulowania należności wobec Spółki.

3. Wyniki spółek zależnych z lat poprzednich

Kolejnym zdarzeniem jednorazowym wpływającym na wynik skonsolidowany 2009 roku było ujęcie w pozycji "pozostałe koszty operacyjne" korekty wynikającej z tytułu ujęcia wyników z lat poprzednich spółek zależnych w kwocie -2.031 tys. PLN. Chodzi przede wszystkim o ujemne różnice kursowe, wynikające z załamania kursów lokalnych walut w stosunku do EUR w roku 2008. Na ten wynik wpływ miały także koszty tworzenia pozycji rynkowej, a co za tym idzie potencjału sprzedaży i w Rosji i na Ukrainie.

4. Utrata wartości zapasów w spółce zależnej na Ukrainie

Załamanie sytuacji gospodarczej na Ukrainie było przyczyna kolejnego zdarzenia jednorazowego, które miało wpływ na wynik Grupy kapitałowej - w związku z ujemną marżą na sprzedaży w spółce zależnej na Ukrainie nastąpiła utrata wartości zapasów, co spowodowało konieczność dokonania odpisu w pozycji "pozostałe koszty operacyjne" w kwocie -480 tys. PLN.

Reasumując, powyższe zdarzenia wpłynęły negatywnie na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w 2009 w kwocie - 5.970 tys. PLN. Zarząd podjął wszelkie możliwe kroki w celu zapobieżenia zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Zarząd prowadzi liczne negocjacje z nowymi i obecnymi kontrahentami, które powinny przynieść w bieżącym roku wzrost przychodów i rentowności Grupy Kapitałowej."

Opisana powyżej korekta ma charakter wyłącznie redakcyjny i nie wpływa na pozostałe dane finansowe oraz informacje zamieszczone w ramach rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009 r. Niezależnie od publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka przekaże do wiadomości publicznej pełną treść uzupełnione raportu okresowego za IV kwartał 2009 r.
Włodzimierz Masłowski - Prezes Zarządu
Mariusz Golec - Wiceprezes Zarządu
Paweł Gońda - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »