Reklama

IMMOBILE (GKI): Uzupełnienie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.06.2019 r. o punkt dotyczący wypłaty dywidendy - raport 17

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 czerwca 2019 r. wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Spółki Pana Rafała Jerzy, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym na dzień 25.06.2019 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w wysokości 0,08 PLN (osiem groszy) na jedną akcję Spółki, tj. w łącznej wysokości 6.029.034,56 zł oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

Reklama

Wobec powyższego, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.06.2019 r. brzmi następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Zatwierdzenie porządku obrad;

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,

e) pokrycia straty za rok 2018;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;

11. Zatwierdzenie wyboru Pana Pawła Jackowskiego do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;

12. Zatwierdzenie wyboru Pana Rafała Płókarza do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;

13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały do wyżej wymienionego punktu porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad w związku z uzupełnieniem porządku obrad o powyżej wskazany punkt w poniższym brzmieniu:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Zatwierdzenie porządku obrad;

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,

f) pokrycia straty za rok 2018;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;

11. Zatwierdzenie wyboru Pana Pawła Jackowskiego do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;

12. Zatwierdzenie wyboru Pana Rafała Płókarza do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;

13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie łącznej 6.029.034,56 zł, tj. 0,08 zł na jedną akcję.

§ 2

1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 24.09.2019 r.

2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 08.10.2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

oraz

§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-03 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-06-03 Piotr Fortuna Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »