Reklama

BETACOM (BCM): Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 5 maja 2016 roku - korekta - raport 3

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 5 maja 2016 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 maja 2016 roku, na godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A.

Reklama

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.

8) Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetów wewnętrznych powołanych przez Radę Nadzorczą.

9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zatwierdzenie dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej oraz wybór 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej

10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji powołanych Członków Rady Nadzorczej.

11) Informacja Zarządu oraz pytania do Zarządu i dyskusja nt: działania Zarządu zmierzające do zwiększenia wyników finansowych Spółki oraz wzrostu zaufania inwestorów i pozytywnego postrzegania Spółki na rynku kapitałowym skutkujące wzrostem wyceny Spółki na GPW.

12) Zamknięcie obrad.

W pkt 7 Porządku obrad Zarząd Spółki oraz zgodnie z żądaniem Akcjonariusza proponuje się następujące zmiany Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust, 1 Statutu

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków

Proponowane brzmienie § 16 ust, 1 Statutu

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż proponowana przez Akcjonariusza zmiana Statutu w postaci rozszerzenia liczby Członków Rady Nadzorczej jest alternatywą dla uchwały zaproponowanej przez Zarząd Spółki o powołaniu Komitetu audytu.

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust, 3 Statutu, w poniższej treści, wykreślić w całości, a dotychczasowemu ust. 4 w § 16 nadać numer 3

3.W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.

W § 19 Statutu dodaje ust. 2 w następującej treści:

2. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne, a w szczególności Komitet Audytu. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą, jak również obowiązki Zarządu w zakresie komunikacji z komitetami, określa regulamin Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie §22 ust. 4 Statutu:

4) ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Proponowane brzmienie §22 ust. 4 Statutu:

4) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetów wewnętrznych powołanych przez Radę Nadzorczą,

W załączeniu Zarząd Spółki zamieszcza projekty uchwał uwzględniające rozszerzony porządek obrad oraz wnioski Akcjonariusza.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-04Mirosław ZałęskiPrezes ZarząduMirosław Załęski

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »