ALMA (ALM): Uzupełnienie porządku obrad WZA na żądanie Akcjonariusza - raport 5

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ALMA MARKET SA ("Emitent") informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu:

Reklama

"UCHWAŁA nr ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALMA MARKET S.A. w Krakowie

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana/Panią ____________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA nr ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALMA MARKET S.A. w Krakowie

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca obecnej kadencji, Panią/Pana ____________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALMA MARKET S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 4/2012 w dniu 29 maja 2012 roku, w następujący sposób:

1. Dodaje się punkt 12 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

2. Dotychczasowy punkt 12 oznacza się jako 13.

W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2011.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2011.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011;

c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;

e) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

11. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

Przedmiotowe żądanie wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 4/2012 z dnia 29 maja 2012 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 4/2012 z dnia 29 maja 2012 roku.

Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz głosowania przez pełnomocnika stanowią załącznik do raportu.

Załączniki:

Plik;Opis

Zgloszenie_żądania_PIONEER FIO_2012-06-04-2.pdf;Zgłoszenie żądania akcjonariusza Pioneer FIO umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Alma Market SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu WZA_Alma Market_2012-06-05.pdf;Uzupełniony tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Alma Market SA w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 4 czerwca 2012 roku

Projekty uchwał na ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 25 czerwca 2012 r._2012-06-05.pdf;Uzupełniona treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad ZWZA Alma Market SA w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 4 czerwca 2012 roku

Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_2012-06-05.pdf;Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA Alma Market SA w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 4 czerwca 2012 r.


Jerzy Mazgaj - Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny
Małgorzata Moska - Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Handlowy

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Alma Market SA | Dania | ALMA | Alma Market SA | Emitent | akcjonariusze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »