Reklama

FIGENE (FIG): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 2

Raport bieżący nr 2/2012
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd GPPI Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 23 maja 2012 roku wpłynęło do GPPI S.A. żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego - Potempa Inkasso Sp. z o.o. - dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 15 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądania wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Zarząd oświadcza, iż nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku Potempa Inkasso Sp. z o.o. w zakresie ust. 2 b) przedmiotowego pisma, tj. umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2012 roku kwestii wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Zgodnie z księgą akcyjną GPPI S.A. Spółka Potempa Inkasso Sp. z o.o. posiada 585.804 akcje imienne serii A. W związku z powyższym posiadane przez Potempa Inkasso Sp. z o.o. akcje stanowią 10,14% w kapitale zakładowym GPPI S.A., co oznacza, iż Potempa Inkasso Sp. z o.o. jest uprawniona do składania wniosków o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, lecz nie jest uprawniona do składania wniosków w trybie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, gdyż w tym zakresie konieczne jest reprezentowanie akcjonariuszy posiadających akcje odpowiadające co najmniej jednej piątej kapitału zakładowego.

Reklama

Z uwagi na powyższe Zarząd GPPI S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2011 .

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,

b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,

c) pokrycia straty za rok obrotowy 2011,

d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,

e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku oborowym 2011.

9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, w celu zbadania na koszt Spółki określonych zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw, tzn. zbadania wpływu na wyniki finansowe oraz wartość spółki GPPI S.A., zawarcia oraz sposobu realizacji przez GPPI S.A. "Porozumienia w sprawie rozwiązania sporów między spółkami i ich akcjonariuszami", podpisanego w dniu 17 lutego 2011 r. przez: GPPI S.A., Pactor Sp. z o.o. i KLN Investment Sp. z o.o. oraz Mewa S.A., Szame Sp. z o.o., Meva Fashion Sp. z o.o. (o zawarciu którego GPPI S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.);

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie GPPI S.A. Emitenta - www.gppi.pl.

Załączniki:

Plik;Opis

Potempa Inkasso Sp. z o. o. - żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał.pdf;KNF

Ogłoszenie.pdf;

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf;

Projekty uchwał.pdf;

Wzór pełnomocnictwa.pdf;

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf;


Krzysztof Nowak - Prezes Zarządu
Mieczysław Nowakowski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »