Reklama

LARK (LRK): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011784 (dalej jako: "Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 z indeksem górnym 1 i art. 402 z indeksem górnym 2 w zw. z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "k.s.h.”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2015 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz) – posiadającego 89.999.451 akcji Spółki, stanowiących 56,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r., na godzinę 11.00, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, 00-238 Warszawa (dalej jako: "ZWZ” lub "Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Akcjonariusz wskazał, iż wobec powzięcia wniosku formalnego, zgłoszonego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MIT Mobile Internet Technology w dniu 2 czerwca 2015 roku w przedmiocie zbadania konfliktów interesów oraz zamieszczenie w porządku obrad punktu o pociągnięciu do odpowiedzialności byłych członków Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofa Gadkowskiego oraz Marcina Rywina, na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., Akcjonariusz zaproponował uzupełnienie porządku obrad ZWZ o:

- dodanie po punkcie 10 lit. g) porządku obrad ZWZ punktu 10 lit. h) w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Pana Krzysztofa Gadkowskiego z tytułu działania na szkodę MIT Mobile Internet Technology S.A. w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

oraz

punktu 10 lit. i) w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Pana Marcina Rywina z tytułu działania na szkodę MIT Mobile Internet technology S.A. w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT za rok obrotowy 2014.

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT za rok obrotowy 2014.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z działalności w roku obrotowym 2014 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT za rok obrotowy 2014;

d) pokrycia straty spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014;

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014;

f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;

g) dalszego istnienia Spółki,

h) pociągnięcia do odpowiedzialności Pana Krzysztofa Gadkowskiego z tytułu działania na szkodę MIT Mobile Internet Technology S.A. w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

i) pociągnięcia do odpowiedzialności Pana Marcina Rywina z tytułu działania na szkodę MIT Mobile Internet Technology S.A. w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

11. Sprawy różne i wolne wnioski,

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu :

1. Projekty uchwał ZWZ po uzupełnieniu

2. Uzupełniony formularz pełnomocnictwa z instrukcją.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt. 4 w zw. z §100 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-07 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »