MNI (MNI): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003901 (dalej jako: "Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 z indeksem górnym 1 i art. 402 z indeksem górnym 2 w zw. z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "k.s.h.”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Andrzeja Piechockiego – posiadającego 15.609.865 akcji Spółki, stanowiących 15,78 % w kapitale zakładowym Spółki wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., na godzinę 11.00, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, 00-238 Warszawa (dalej jako: "ZWZ” lub "Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Reklama

Akcjonariusz wskazał, iż wobec zamieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu 8 w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki MNI S.A. oraz punktu 10 d), tj. przeznaczenia zysku Spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014, a także wnioskiem Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki na wypłatę dywidendy, na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., proponuje uzupełnienie porządku obrad o:

1) dodanie po punkcie 10 lit. d) porządku obrad ZWZ punktu 10 lit. e) w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,

2) dodanie punktu 10 lit. f) w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 oraz

3) dodanie punktu 10 lit. g) w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy.

Wobec powyższego planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2014.

6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014.

7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2014.

8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014.

9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2014 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014.

10) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2014;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2014;

d) przeznaczenia zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014;

e) przeznaczenia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy;

f) wypłaty dywidendy;

g) w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy;

h) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014;

i) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

11) Sprawy różne i wolne wnioski.

12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu :

1. Projekty uchwał ZWZ po uzupełnieniu

2. Uzupełniony formularz pełnomocnictwa z instrukcją.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt. 4 w zw. z §100 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-12 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »