Reklama

RESBUD (RES): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.04.2016r. do Spółki wpłynął kolejny wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.

Reklama

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie następującego dodatkowego punktu do porządku obrad w sprawie:

k) obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Wobec powyższego Zarząd Emitenta poniżej podaje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015.

9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;

b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015;

c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;

d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015r oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;

e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2015r tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015;

f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;

h. dalszego istnienia Spółki;

i. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

j. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

k. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekt uchwały o której umieszczenie w porządku obrad zawnioskował.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art. 455 § 2 Zarząd spółki RESBUD S.A. w związku z wprowadzonym do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obniżeniem kapitału zakładowego podaje wskazany we wniosku akcjonariusza cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki:

Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki RESBUD S.A. jest przekazanie środków na kapitał rezerwowy RESBUD S.A. celem pokrycia strat Spółki.

Kwota o jaką kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób obniżenia: Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 296.940,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016 roku wraz z formularzem pełnomocnictwa, uzupełnione o projekty uchwał umieszczone w porządku obrad na wniosek akcjonariusza z dnia 05.04.2016r., o którym to wniosku Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2016 z dnia 05.04.2016r. oraz o uchwałę w treści zaproponowanej przez akcjonariusza wnioskiem z dnia 08.04.2016r. w treści przez akcjonariusza zaproponowanej.

Załączniki:

- projekty uchwał ZWZ uzupełnione.pdf

- formularz pełnomocnictwa uzupełniony.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-08Anna KajkowskaPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »