PAGED (PGD): uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") informuje, iż w dniu 7 czerwca 2016 r. do Spółki wpłynęło żądanie (wniosek) zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged” S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, tj. żądanie w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Załącznikiem do żądania był projekt uchwały.

Reklama

Przedmiotowe żądanie dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Wykonując żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o punkt 14, w związku z czym porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2015 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Paged” S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Paged” S.A. w 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez "Paged” S.A.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 4.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 24.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby.

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie http://www.inwestor.paged.pl w zakładce Walne Zgromadzenie.

Treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariusza:

Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie "Paged” S.A., działając na podstawie §12 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, postanawia, iż członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie _________________________.

§2

Uchyla się w całości Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged” S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w której zostały ustalone dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

___________________


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-08Robert DitrychWiceprezes Zarządu
2016-06-08Sebastian KucińskiProkurent

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »