Reklama

FON (FON): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.04.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o. w Płocku w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.

Reklama

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie następującego dodatkowych punktów do porządku obrad w sprawach:

k) zmiany Statutu Spółki

l) obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

m) upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Wobec powyższego Zarząd Emitenta poniżej podaje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r.

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6 .Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.

9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;

b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;

d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016r, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;

e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;

g. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;

h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;

i. powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji;

j. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;

k. zmiany Statutu Spółki

l. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

m. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekty uchwał o których umieszczenie w porządku obrad zawnioskował.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art. 455 § 2 Zarząd spółki FON S.A. w związku z wprowadzonym do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obniżeniem kapitału zakładowego podaje wskazany we wniosku akcjonariusza cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki:

"PATRO Invest Sp. z o.o. w Płocku, wskazuje, że celem obniżenia kapitału zakładowego spółki FON S.A. jest przekazanie środków z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy FON S.A. oraz przeznaczenie go na rozwój Spółki wobec niecelowości utrzymywania kapitału zakładowego na aktualnym wysokim poziomie.

Kwota o jaką kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób obniżenia: Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę o kwotę 52.250.00,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości 1,60 zł do wartości 0,50 zł każda.”

Akcjonariusz również we wniosku uzasadniając umieszczenie w porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki wskazał, że:

"Ponadto w związku z zamierzoną zmianą wartości nominalnej akcji Spółki koniecznym jest dostosowanie postanowień Statutu spółki w zakresie uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitał zakładowego w ramach kapitału docelowego.”

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 roku wraz z formularzem pełnomocnictwa, uzupełnione o projekty uchwał umieszczone w porządku obrad na wniosek akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-05Damian Patrowiczp.o. Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »