Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza - raport 35

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2019 oraz 33/2019 z dnia 31 maja 2019 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 roku na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 4 Statutu Spółki, otrzymał wniosek Skarbu Państwa – akcjonariusza Spółki, reprezentującego 33% kapitału zakładowego Spółki – dotyczący umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 10.00 w Tarnowie następujących dodatkowych punktów:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu punktów, które oznacza się jako 18, 19 i 20. Jednocześnie dotychczasowe punkty: 18 i 19 w brzmieniu odpowiednio: "Informacje bieżące dla Akcjonariuszy” oraz "Zamknięcie obrad” oznacza się jako punkty 21 i 22. W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:

a. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2018 rok: jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok;

b. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2018.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2018.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A.

18. Podjęcie uchwały w sprawie z zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

21. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.

22. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał dot. pkt. 18, 19 i 20 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzasadnieniami, przedstawione przez Akcjonariusza – Skarb Państwa. Dodatkowo Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały dot. pkt. 4, uwzgledniający rozszerzenie porządku obrad w związku z wnioskiem akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018., poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2019-06-07Paweł ŁapińskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »