Reklama

PROCAD (PRD): Uzupełnienie raportów bieżących nr 10: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz nr 11: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Emitent informuje, iż w raportach nr 10 i 11 nie zawarł życiorysów wybranych na nową kadencję członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu, a jedynie wskazał miejsce ich publikacji na stronie internetowej spółki. W uzupełnieniu raportu nr 10 Emitent przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję:

Andrzej Przewoźnik

Ukończył w 1989 roku Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji: 533). Pan Andrzej Przewoźnik pracował kolejno: w latach 1994 - 2000 w Domu Maklerskim BGK S.A.(od 1996 r. Wiceprezes, a od 1999 r. p.o. Prezesa Zarządu), w latach 2000 - 2003 w Domu Maklerskim Polonia Net S.A. jako Dyrektor POK w Warszawie, w latach 2003 - 2004 w Banking Gain Management Consulting Group S.A. jako Dyrektor Inwestycyjny. Od 2005 jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego w Capital Partners S.A. Od 2005 roku w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pan Andrzej Przewoźnik jest przewodniczącym Rad Nadzorczych Onico S.A. i Euroimplant S.A. Ponadto Pan Andrzej Przewoźnik prowadzi od dnia 1 lutego 2005 roku działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo - Andrzej Przewoźnik.

Mariusz Jagodziński

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Pan Mariusz Jagodziński jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji: 101) oraz maklerem papierów wartościowych (nr licencji: 1117). Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1994 roku, w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, jako analityk papierów wartościowych. Przez następne trzy lata pracował w Centrali Banku Gdańskiego i pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego SA. W latach 1997 - 2002 kierował Biurem Zarządzania Aktywami IDM Kredyt Banku SA. W połowie 2001 roku Zarząd Kredyt Banku SA (aktualnie grupa kapitałowa KBC z Belgii) zlecił mu misję stworzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W utworzonym TFI powierzono mu następnie funkcję Członka Zarządu. Od marca 2002 roku do listopada 2005r. zatrudniony był jako Dyrektor Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Obecnie Pan Mariusz Jagodziński pełni funkcje Prezesa Zarządu w M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., jak również pełni funkcję członka rady nadzorczej w SWISSMED SA. Równocześnie, od ponad czterech lat łączy praktykę zawodową z pracą naukową z zakresu wycen przedsiębiorstw w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Andrzej Chmielecki

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego, dyplom magistra ekonomii z wyróżnieniem w roku 1987) oraz Studium Podyplomowego MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (2005) W latach 1987-1991 pracował na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku, na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Katedrze Finansów. W latach 1990-1992 był Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem Zarządu PHZ Navimor Sp. z o.o. W latach 1992-1998 był Dyrektorem Oddziału w Gdańsku Banku Handlowego w Warszawie, następnie w 1998 roku pracował jako Ekspert ds. Restrukturyzacji w Oddziale Regionalnym Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy. W latach 1998-2006 pracował kolejno jako: Dyrektor Oddziału w Gdańsku LG Petro Bank SA, Dyrektor Finansowy i Prokurent Zarządu Stoczni Gdynia SA, Dyrektor Banku ds. Logistyki i Bezpieczeństwa Nordea Bank Polska SA i jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Koncernu Energetycznego ENERGA SA w Gdańsku. Od lipca 2006 roku do chwili obecnej pracuje jako Dyrektor Departamentu Logistyki i Bezpieczeństwa w Centrali Nordea Bank Polska SA.

Bożena Szczęśniak

Jest absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Architektury, dyplom ukończenia w roku 1989, mgr inż. arch). W latach 1988-1990 pracowała w Pracowni Projektowej w Gliwicach. Od roku 1990 podjęła pracę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku asystenta projektanta, a po uzyskaniu w 1993 roku uprawnień budowlanych - na stanowisku samodzielnego projektanta. Od 2009 roku prowadzi własną firmę architektoniczną pod nazwą BOARCH Pracownia Projektowa. Pani Bożena Szczęśniak jest żoną akcjonariusza posiadającego powyżej 5% akcji PROCAD SA, Pana Janusza Szczęśniaka, Wiceprezesa Zarządu PROCAD SA.

Hubert Kowalski

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury i Urbanistyki. Za dyplom ukończenia uczelni w 2007 roku otrzymał nagrodę SARP w kategorii Dyplom Roku. W latach 2005-2010 pracował na stanowisku asystenta projektanta w WM Pracownia Projektowania Miasta sp. z o.o. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektów Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego. Od 2009 roku prowadzi własną firmę architektoniczną www.centrum-projektow.pl w Gdańsku. Jest członkiem grupy projektowej AGREST group, wraz z którą wygrał w 2008 roku ogólnopolski konkurs Akcja Kreacja. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego. W roku 2010 otrzymał uprawnienia budowlane.

W uzupełnieniu raportu nr 11 Emitent przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy Członków Zarządu powołanych na nową kadencję:

Jarosław Jarzyński - Prezes Zarządu

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej w Gdańsku (Wydział Urbanistyki i Architektury, Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej, dyplom ukończenia w roku 1991, mgr inż. arch). W roku 1992 został zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku handlowca odpowiedzialnego za sprzedaż i wdrażanie oprogramowania Autodesk oraz sprzętu komputerowego. W roku 1993 w tej samej spółce został wydzielony specjalistyczny dział pod nazwą WM ProCAD Studio, którego kierownikiem został Jarosław Jarzyński. Z funkcji tej został odwołany w 1994 roku. W roku 1994 został on dyrektorem WM ProCAD Studio Spółki z o.o., a następnie w roku 2003 Prezesem Jej Zarządu. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki WM PROCAD Studio na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD Sp. z o.o. w PROCAD Spółka Akcyjna Pan Jarosław Jarzyński został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu. Pełni także funkcje w radach nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PROCAD: od 2008 roku Sekretarza Rady Nadzorczej DES ART Sp. z o.o. i od 2010 roku członka Rady Nadzorczej AutoR KSI Sp. z o.o.

Maciej Horeczy - Wiceprezes Zarządu

Ukończył pięć lat studiów na Politechnice Gdańskiej w Gdańsku (Wydział Mechaniczny, Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych) nie podchodząc do egzaminu magisterskiego. W roku 1994 (na piątym roku studiów) został zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością WM Centrum CAD na stanowisku wykładowcy systemów CAD, odpowiedzialnego za prowadzenie szkoleń z zakresu oprogramowania Autodesk. W listopadzie 1994 roku WM Centrum CAD zmieniła nazwę na WM ProCAD Studio i profil działalności ze szkoleniowej (której kontynuację podjęła WM Centrum CAD spółka cywilna) na handlową, zajmującą się wdrażaniem systemów CAD. Maciejowi Horeczemu powierzono obowiązki handlowca mającego za zadanie rozwinięcie sprzedaży systemów CAD na rynku mechanicznym. W roku 1997 objął stanowisko Zastępcy Dyrektora, a następnie w roku 2003 przyjął funkcję Członka Zarządu WM ProCAD Studio sp. z o.o. oraz stanowisko Dyrektora Handlowego. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w PROCAD Spółka Akcyjna został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pełni także funkcje w radach nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PROCAD: od 2008 roku Przewodniczącego Rady Nadzorczej DES ART Sp. z o.o. i od 2010 roku Sekretarza Rady Nadzorczej AutoR KSI Sp. z o.o. Od 2012 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Giełdowego Domu Maklerskiego Sp. z o.o.

Janusz Szczęśniak - Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Architektury, dyplom ukończenia w roku 1988, mgr inż. arch). W roku 1990 został zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku asystenta projektanta odpowiedzialnego za wdrażanie systemów komputerowego wspomagania projektowania (CAD). W roku 1992 został Prezesem Zarządu firmy WM Centrum CAD Sp. z o.o. Po zmianie przez nią nazwy na WM ProCAD Studio, w roku 1994 został Prezesem Zarządu tej spółki. W 2003 roku został odwołany z tej funkcji i objął stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu, które pełnił do końca maja 2006 roku. W 1993 roku został także powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu w WM Pracownia Projektowania Miasta Sp. z o.o. Funkcję tę pełni nadal. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki WM PROCAD Studio na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w PROCAD Spółka Akcyjna Pan Janusz Szczęśniak został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pełni także funkcje w radach nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PROCAD: od 2010 roku Przewodniczącego Rady Nadzorczej AutoR KSI Sp. z o.o. i od 2012 roku członka Rady Nadzorczej DES ART Sp. z o.o.
Maciej Horeczy - Wiceprezes Zarządu
Janusz Szczęśniak - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »