Reklama

SKOTAN (SKT): Uzupełnienie raportów rocznych o informacje dotyczące Komitetu Audytu - raport 11

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Skotan S.A. (Spółki) przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Zarządu z działalności Skotan S.A. w roku 2009 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Skotan w 2009 r., które opublikowane zostały w dniu 30 kwietnia 2010 r. w ramach odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Spółki, uzupełnione o informacje dotyczące Komitetu Audytu.

Poniżej Spółka publikuje zestawienie zmian dokonanych w ww. sprawozdaniach.

Reklama

W punkcie nr 8.3 Sprawozdania Zarządu z działalności Skotan S.A. w roku 2009 pn.: Podstawowe zasady działania Rady Nadzorczej oraz odpowiednio w analogicznym punkcie nr 8 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Skotan w roku 2009, w części pn.: Podstawowe zasady działania Rady Nadzorczej, wprowadzono następujące zmiany :

a)pierwszy akapit w brzmieniu:

"Zasady działania oraz kompetencje Rady Nadzorczej Spółki uregulowane są w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej, udostępnionej do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej Spółki. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób i wykonuje wszystkie funkcje nadzorcze i kontrolne zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi."

Otrzymuje brzmienie:

"Zasady działania oraz kompetencje Rady Nadzorczej Spółki uregulowane są w przepisach powszechnie obowiązujących, jak również Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej, udostępnionych do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej Spółki. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób i wykonuje wszystkie funkcje nadzorcze i kontrolne zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. wykonuje kolegialnie zadania Komitetu Audytu wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Ustawa o biegłych rewidentach). Obowiązujące na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Zarządu regulacje korporacyjne Spółki przewidują następujące zadania i zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki:"

b)po punktach 1 - 13 dodaje się akapit w brzmieniu:

"W roku obrotowym 2009, jak również do dnia publikacji niniejszego sprawozdania w obrębie Rady Nadzorczej nie zostały powołane komitety do zadań szczególnych. W związku z pięcioosobowym

składem Rady Nadzorczej zadnia Komitetu Audytu wskazane w Ustawie o biegłych rewidentach wykonuje cała Rada Nadzorcza. Do ustawowych zadań w tym zakresie należą w szczególności:

1.monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

2.monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

3.monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

4.monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach, takich jak np. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe.

Ponadto wykonując zadania Komitetu Audytu Rada Nadzorcza zapoznaje się pisemnymi informacjami podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej, zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń."

Załączniki:

Plik;Opis

SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI SPOLKI.pdf;SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ.pdf;SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ.


MAREK PAWEŁCZAK - PREZES ZARZĄDU

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »