SKYLINE (SKL): Uzupełnienie Raportu bieżącego Nr 11/2012 w sprawie publikacji uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Skyline Investment S.A. (Spółka) w uzupełnieniu treści Raportu bieżącego Nr 11/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację o głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami:

Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

Reklama

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o uchyleniu tajności głosowania nad uchwałą o wyborze komisji skrutacyjnej

Oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o wyborze komisji skrutacyjnej

Oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o przyjęciu porządku obrad

Oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011

Oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2011

Oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011

Oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2011

Oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o pokryciu straty poniesionej w roku 2011

Oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.298.500 (jeden miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 1.298.500 (jeden miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.469.111 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 3.469.111 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.974.611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 3.974.611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o ustaleniu składu liczbowego rady nadzorczej nowej kadencji

Oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 18

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej spółki

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej spółki

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 20

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej spółki

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 21

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej spółki

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 22

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej spółki

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 23

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

o ustaleniu zasad i wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej

Oddano ważne głosy z 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) akcji, to jest z 40,21% (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 4.021.111 (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".
Jerzy Rey - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Skyline Investment SA | Emitent | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »